Przestrzeń publiczna i dziedzictwo historyczne Lwowa

19 kwietnia 2011 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyła się otwarta dyskusja "O przestrzeni publicznej i dziedzictwie historycznym Lwowa".

Za jednym stołem zebrali się przedstawiciele władz miejskich, architekci i historycy. Każdy z nich ze swojej perspektywy naświetlił poszczególne aspekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej o bogatej, często trudnej przeszłości. Oprócz tego w dyskusji udział wzieli laureaci oraz członkowie jurymiędzynarodowego konkursu architektonicznego na uporządkowanie miejsc powiązanych z historią Żydów we Lwowie. Opowiadali o pracy i decyzjach jury, o doświadczeniach związanych z udziałem w międzynarodowych konkursach oraz ich wadze dla Lwowa.

Jakość przestrzeni publicznej jest jednym z zasadniczych kryteriów jakości życia w mieście. We Lwowie cechuje ją ogromny ładunek historyczny, który wymaga od władz miejskich i architektów szczególnej uwagi w podejściu do jej zagospodarowania.

Punktem wyjścia dla dyskusji był międzynarodowy konkurs na uporządkowanie trzech publicznych miejsc, powiązanych z żydowską historią, przeprowadzony od września do grudnia ubiegłego roku przez Radę Miasta Lwowa przy wsparciu Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej i projektu "Municypalny rozwój i odnowa starej części miasta Lwowa" GIZ.

Na trzy konkursy wpłynęło 70 prac z 14 krajów, a 23 grudnia 2010 roku międzynarodowe jury ogłosiło zwycięzców: w konkursie "Plac synagog" wygrał zespół architektów z Niemiec, w konkursie "Miejsce Pamięci Besojlem – Dom Wieczności" architekci z Izraela, a terytorium dawnego Janowskiego Obozu Koncentracyjnego zostanie uporządkowane zgodnie z projektem zespołu architektów z Kaliforni.

Projekty, nadesłane na konkurs, w grudniu 2010 roku były udostępnione w Pałacu Sztuki, a od 16 marca organizatorzy wystawili je na widok publiczny.

Prace można oglądać też w cieci na stronie konkursu oraz stronie projektu GIZ.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr. 275-27-34, 275-13-108 bądź mailowo:institute@lvivcenter.orginfo@urban-project.lviv.ua