Handel kobietami na współczesnej Ukrainie

Na Ukrainie handel ludźmi w obecnej skali pojawił się pod koniec XX w. po rozpadzie ZSRR. Zbitka złożona z  warunków socjalnych i gospodarczych, specyfiki położenia geograficznego i „chaosu” na ukraińskich granicach doprowadziły do tego, że Ukraina zmieniła się w kraj-dawcę „żywego towaru” i kraj tranzytowy dla tego rodzaju działalności. Szczególnie groźne formy przybrał handel kobietami i dziećmi. Obecnie Ukraina zajmuje jedne z pierwszych miejsc na liście krajów będących dostarczycielami „żywego towaru” dla przemysłu seksualnego.

12 czerwca 2009 r. w Centrum Historii Miejskiej odbył się okrągły stół poświęcony problemowi handlu kobietami na współczesnej Ukrainie. Centrum zorganizowało tę dyskusję w ramach międzynarodowej konferencji p.t.: „Seks w miastach: Prostytucja, seksualne niewolnictwo i mniejszości seksualne w Europie Środkowo-Wschodniej”. W rozmowie udział wzięli: Taras Hatalak, pomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych ds. Praw Człowieka, Bohdana Hurij, asystent w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Ołeksandra Służynska, prezes charytatywnej Fundacji SALUS, Marta Czumało, koordynator projektów Zachodnioukraińskiego Centrum „Kobiece Perspektywy”, Ihor Hnat, dyrektor Regionalnego Centrum Adaptacji Społecznej. Dyskusję moderowała Sofija Diak, naukowy współpracownik Centrum Historii Miejskiej.

Podczas okrągłego stołu omawiany był problem „białego niewolnictwa” zarówno w świecie współczesnym, jak i w kontekście historycznym. To spotkanie stało się też okazją do wymiany myśli między przedstawicielami miejscowej władzy, organizacji społecznych i naukowcami z różnych krajów świata, którzy przybyli do Lwowa na konferencję. Większość uczestników konferencji to byli historycy reprezentujący uniwersytety z USA, Niemiec, Austrii, Belgii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Czech, Polski i Ukrainy.

Podczas okrągłego stołu Bohdana Hurij przedstawiła rezultaty dwóch badań socjologicznych przeprowadzonych we Lwowie w latach 2007-2008 p.t.: „Stosunek młodzieży z regionu lwowskiego do handlu ludźmi” oraz „Rola Oddziałów ds. Rodziny i Młodzieży w podwyższeniu stopnia kultury prawnej obywateli dotyczącej przeciwdziałaniu handlu ludźmi”.

Taras Hatalak opowiedział o aspektach prawnych ustawodawstwa w walce z handlem kobietami, a także przedstawił statystykę spraw sądowych z regionu lwowskiego powiązanych z różnymi aspektami „białego niewolnictwa”.

Przedstawiciele trzech organizacji społecznych opowiedzieli o swojej działalności i problemach, z którymi najczęściej się spotykają. O nowych formach terapeutycznej działalności Charytatywnej Fundacji SALUS z kobietami z seks-biznesu opowiadała lekarz, doktor nauk medycznych Ołeksandra Służynska. Marta Czumało przedstawiła główne kierunki pracy Zachodnioukraińskiego Centrum „Kobiece Perspektywy”, które już wiele lat zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi. Szczególną uwagę Marta Czumało zwróciła na działania Centrum w walce o zapobieganie tej działalności przestępczej. Ihor Hnat podzielił się własnym doświadczeniem dotyczącym nie tylko w terapii ofiar handlu ludźmi w „Regionalnym Centrum Adaptacji Społecznej”, ale też unikalnymi akcjami uwolnienia Ukrainek, które stały się seksualnymi niewolnicami w krajach UE.