Galeria sztuki Lenin

3 listopada 2014 r. o godz. 18:00 w Centrum Historii Miejskiej Natalia Łobacz opowie o działalności Galerii Sztuki Lenin w Zaporożu.

Galeria została założona przez Jurija Barannika w 2006 roku, jako miejsce otwarte na sztukę eksperymentalną. Sztukę w szerokim znaczeniu tego słowa: od 2006 r. odbyło się tam ponad 300 wydarzeń – wystawy, koncerty, wykłady, czytania, dyskusje – wszystko, co może wyprowadzić z niedowierzania człowieka z postradzieckiego industrialnego miasta. Wszystko, co może zmienić zakorzeniony, szablonowy odbiór kultury. Od 2008 roku Galeria przeprowadza coroczny ogólnoukraiński land-art. "Chortycia" – święto współczesnej sztuki przyrody ożywionej. Od 2010 – "Tygodnie konstruktywizmu" – projekt, który odkrywa przed mieszkańcami miasta unikalną architekturę doby awangardy.

Od 2014 r. dzięki Galerii zaczęła nadawać Społeczna kulturalna TV Zaporoże.

Natalia Łobacz – z wykształcenia filolog. W Galerii od 2010 roku. Menadżer sztuki, projektantka, artystka. Odpowiedzialna za nawiązanie dialogu między zwiedzającymi a sztuką. Kurator projektów "Tygodnie konstruktywizmu"i "Artyści piszą". Działaczka woluntarystycznego teatru "Pokażu"("Pokażę"), członek Stowarzyszenia Działaczy Kultury Zaporoża.