Zapiski z tamtego świata

22 września o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyło się spotkanie z dr Leszkiem Allerhandem, który przeżył Holokaust we Lwowie. Podczas spotkania miała miejsce projekcja filmu "Zapiski z tamtego świata" powstałego na podstawie książki o tym samym tytule, w której autor opowiada o ukrywaniu się i walce o życie w okupowanym przez nazistów Lwowie. W filmie dr Allerhand powraca do budynków swojego dzieciństwa i zakątków miasta, które stały się schronieniem dla niego i jego mamy w czasie wojny.

W 1992 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym Leszek znalazł dziennik z lat 1941-42 swojego dziadka, Maurycego Allerhanda – profesora prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Sam Maurycy Allerhand został zamordowany w obozie Janowskim, ale jego zapiski przetrwały dzięki profesorowi Stefanowi Stasiakowi. Leszek Allerhand uzupełnił dziennik dziadka o szczegóły swoich wspomnień dotyczących dziecięcego przeżywania Holokaustu. Tak pojawiła się książka "Zapiski z tamtego świata", która została wydana w 2003 roku i stała się prawdziwym bestsellerem w Polsce. Oprócz tego, w 2010 ukazała się drukiem jego bogato ilustrowana praca "Żydzi Lwowa. Opowieść"

Leszek Allerhand urodził się we Lwowie w 1931 roku, pochodzi z rodziny zasymilowanych polskich Żydów. Jego ojciec i dziadek byli znanymi prawnikami. Maurycy Allerhand za życia wydał ponad 1000 prac naukowych w dziedzinie prawa cywilnego, proceduralnego i handlowego. Z ponad 30-osobowej rodziny Allerhandów z Zagłady uratowali się tylko Leszek i jego rodzice, którzy po wojnie wyjechali do Krakowa. Leszek Allerhand został doktorem nauk medycznych, pracował jako główny lekarz polskiej kadry olimpijskiej sportów zimowych. Obecnie mieszka w Zakopanem.

Pierwszy raz do miasta swojego dzieciństwa dr Allerhand trafił w 1968 roku jako turysta. Potem odwiedzał miasto jeszcze kilka razy, jednak publiczne spotkanie z nim we Lwowie odbędzie się po raz pierwszy. Po projekcji filmu "Zapiski z tamtego świata" miała miejsce otwarta dyskusja o stosunkach międzyludzkich i dylematach moralnych w ekstremalnych warunkach wojny, o nowej interpretacji trudnych kart wspólnej przeszłości, pamięci i pojednaniu.

Spotkanie moderowała Anna Susak – socjolog, doktorantka Polskiej Akademii Nauk, badaczka Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (projekty "Region, naród i in.", "Miejsca żydowskiej historii we Lwowie")