Wyzwania rewolucji

5 maja 2014 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyła się dyskusja na temat "Zaangażowana antropologia: etyka i wyzwania w czasach rewolucji", podczas której głos zabrała amerykańska badaczka, antropolog Emily Channell.

Podczas prezentacji rozmowa dotyczyła o wyzwaniach stojących przed badaczem – świadkiem i bezpośrednim uczestnikiem zdarzeń. Na przykładzie Euromajdanu porozmawialiśmy o zagadnieniach etyki i odpowiedzialności stojącymi przed przedstawicielami różnych dziedzin nauki - antropologami, socjologami, psychologami, historykami i historykami sztuki.

Co oznacza "zaangażowana antropologia"? Ten wykład otworzył wagę zaangażowanej i stosowanej antropologii z perspektywy amerykańskiej badaczki w kontekście współczesnej Ukrainy. Bazując na rozpoczętych w 2012 roku i trwających do końca czerwca 2014 roku badaniach nad politycznymi aktywistami, Emily Channell mówiła o roli zaangażowanej antropologii w trakcie prowadzenia badań w złożonym kontekście współczesnej mobilizacji podczas Eromajdanu. Antropolog opisała swój udział w wydarzeniach Majdanu wraz ze studenckimi aktywistami politycznymi i podpowie, w jaki sposób te badania nadają się do szerszej opowieści o wydarzeniach na Majdanie.

Naukowiec zaprosiła wszystkich do omówienia roli badacza-aktywisty: jego zobowiązań, wyzwań, które należy sformułować i audytorium do którego należy te wyzwania skierować. Emily Channell także odkryła etyczny aspekt zaangażowanej antropologii czasów rewolucji, w szczególności skupiając się na pytaniu o roli amerykańskiego naukowca w ukraińskiej rewolucji. Antropolog podsumowała dyskusję wariantami potencjalnych następnych kroków dotyczących dołączonych badań w czasie gdy Ukraina nabierze znaczenia w globalnej polityce i będzie wywoływać większe zainteresowanie naukowe. W jaki sposób inicjatywy na Ukrainie mogą stać się celem badań i wsparcia różnych zaangażowanych naukowców oraz jak amerykańscy i inni badacze mogą pracować z miejscowymi ukraińskimi naukowcami i aktywistami, aby zagwarantować ich sukces?

Emily Channell-Justice – doktorantka City University of New York na wydziale antropologii i wykładowca nauk społecznych w John Jay College. Jej praca dyplomowa obejmowała młodych Ukraińców w celu lepszego zrozumienia w jaki sposób i dlaczego biorą udział w procesach politycznych. Emily Channell otrzymała na swoje badania stypendium Fulbrighta.

Po prezentacji Emily Channell zaprosiły wszystkich do dyskusji o roli badacza będącego jednoczenie uczestnikiem zdarzeń. Moderatorami spotkania były Anna Susak i Natalia Otriszczenko, kierowniczki projektu Centrum Historii Miejskiej dotyczącego dokumentacji wydarzeń na Euromajdanie "Głosy sprzeciwu i nadziei".