RoweroStół

Od marca do kwietnia 2014 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyły się trzy spotkania w ramach inicjatywy społecznej "RoweroStół".

"RoweroStół" zgromadził aktywistów społecznych, przedstawicieli biznesu rowerowego, urzędników i wszystkie zainteresowane osoby, aby zapoznać je z bieżącą sytuacją dotyczącą ruchu rowerowego we Lwowie i włączyć w proces poprawy mobilności miasta.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy "RoweroStołu" przyjrzeli się planom Rady Miasta dotyczącym poszerzenia infrastruktury rowerowej Lwowa, nowoczesnym podejściom do rozwoju zrównoważonej mobilności w efektywnych miastach zachodu, bieżącym zmaganiom i osiągnięciom środowiska rowerowego we Lwowie. Zaakcentowano również potrzebę stworzenia organizacji społecznej cyklistów.

Drugi "RoweroStół" dotyczył konkretnych kierunków prac organizacji społecznej. Kluczowymi zagadnieniami do omówienia stały się: nadzór nad rozwojem miejskiej infrastruktury rowerowej, zagadnienie współpracy z biznesem, działalność RoweroPatrolu i zapobieganie kradzieżom rowerów. Dyskusja dotyczyła także sposobów popularyzacji roweru jako dostępnego ekotransportu, potrzeby nauczania lwowian jazdy na rowerze, stworzenia wygodnego systemu wynajmu rowerów, zaznajomienia ze zmianami w państwowych normach budowlanych oraz w kodeksie ruchu drogowego. Na spotkaniu wyznaczono osoby odpowiedzialne za każdy obszar działań.

Trzecie, ostatnie spotkanie w ramach "RoweroStołu" było wymianą doświadczeń między lwowskimi i stołecznymi cyklistami. Przedstawicielka Stowarzyszenia Cyklistów Kijowa Iryna Bondarenko opowiedziała o powstaniu Stowarzyszenia i o kierunkach jego prac. Omówione zostały też sposoby pracy Stowarzyszenia: kampanie promocyjne, uczenie kijowian jazdy na rowerze, wpływ zmian w prawie na ruch rowerowy, współpraca z biznesem i grantami, a także osiągnięcia Stowarzyszenia.

Uczestnicy "RoweroStołu" na wszystkich trzech spotkania podkreślali, że głównym celem rozwoju ruchu rowerowego we Lwowie jest przede wszystkim podwyższenie jakości życia i poziomu kultury społecznej w mieście, wzmocnienie aktywnego nastawienia lwowian i stworzenie efektywnego Lwowa.