Odnawianie miasta

14 marca 2014 roku w godz. 17.00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja publikacji "Miasto i odnowa". Książka ta jest drugim zbiorem z cyklu "Studia urbanistyczne", którą Przedstawicielstwo Fundacji im. H. Boella wydaje w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach projektu "Udział obywateli w rozwoju miasta".

Pracując nad kluczowymi założeniami tej publikacji, autorzy zbioru zdecydowali się określić główne kierunki (miasto i odnowa) i poprzez nie, jak przez magiczne szkło powiększające, popatrzeć na poszczególne wypadki, miejsca, lokalizacje i procesy w nich zachodzące. Tym razem postanowiono nie ograniczać się do Kijowa, a nawet do granic kraju, ale rozszerzyć ramy geograficzne: opracowawszy koncepcję zbioru, organizatorzy zwrócili się do wspólnoty światowych badaczy urbanistycznych ogłaszając konkurs otwarty – call for papers. Był to swoisty eksperyment. Rezultatem jest szeroka, choć oczywiście nie wyczerpująca tematu panorama: od ukraińskiego Kijowa, Lwowa, Charkowa, Kirowohradu i Połtawy, po rosyjski Jekaterynburg, amerykańskie Charlstone, australijskie Melbourne, nowozelandzkie Christchurch czy austriacki Graz. Należy powiedzieć, ze organizatorzy nie pragnęli uchwycić nieskończoności. Uświadamiając sobie całą trudność zadania, postawili przed sobą dość ambitny cel: zrozumieć jak procesy odnowy wpływają na fizyczną i socjalną rzeczywistość dzisiejszych miast.

Zbiór składa się z czterech rozdziałów rozpatrujących procesy odnowy i zmian przestrzennych w mieście pod kątem różnych  aspektów:  "Dziedzictwo historyczne i odnowa"; "Polityka odnowy", "Dziedzictwo industrialne i odnowa", "Reakcja na odnowę".

Autorzy zbioru starali się urozmaicić publikację zarówno dogłębnym studium teoretycznym, jak i aktualnymi obserwacjami  i badaniami terenowymi, dlatego liczymy, że będzie ona wartościowa nie tylko dla akademickiej wspólnoty profesjonalistów, ale też dla wszystkich, którzy interesują się tematyką urbanistyczną. 

Prelegenci:

  • Andrij Makarenko, koordynator programu wspierania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie przedstawicielstwa Fundacji im. H. Bölla na Ukrainie.
  • Switłana Szlipczenko, główny redaktor naukowy zbioru "Studia urbanistyczne".
  • Władysław Tymiński, redaktor techniczny zbioru "Studia urbanistyczne".
  • Jewhenija Sarapina, jedna z autorek zbioru "Studia urbanistyczne".

Egzemplarze drugiego numeru "Studiów urbanistycznych" byłi dostępne bezpośrednio na miejscu po prezentacji. Zbiór był bezpłatnie rozdawany przede wszystkim architektom, historykom, kulturologom i aktywistom społecznym, zajmującym się tematyką urbanistyczną. Liczba egzemplarzy jest ograniczona.

Aby móc się wstępnie zapoznać z publikacją, mogą Państwo pobrać jej elektroniczną wersję pod tym linkiem.