Merkury we Lwowie

15 marca 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego "Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, targach, sklepach, rzemieślnikach i przedsiębiorcach".

Aparaty od Borzemskiego, czekolada od Zalewskiego, futra od Wrońskiego, instrumenty od Niewczyka, kasa od Chudzikowskiego, kufry od Rosenzweiga, leki od Mikolascha, porcelana od Lewickiego, srebra od Buszka. O lwowskim handlu i rzemiośle, jarmarkach pod Św. Jurem i na lwowskim rynku, Wystawie Krajowej i Targach Wschodnich, słynnych przemysłowcach, modnych sklepach, cudownej "Benigninie" i tytułowym "Merkurym" mówił Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Multimedialna prezentacja była ilustrowana oryginalną ikonografią, archiwaliami i wytworami lwowskiego rzemiosła z bogatego zbioru kresowianów gromadzonego przez autora od ponad 25 lat.. Podczas spotkania byli prezentowany także album "Świat Kresów" autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej zawierający m. in. reprodukcje dziesiątków obiektów lwowskiego rzemiosła.

Tomasz Kuba Kozłowski - pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie, samorządowej instytucji kultury miasta stołecznego Warszawy zajmującej się historią XX wieku Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2009 roku jest koordynatorem programu "Warszawska Inicjatywa Kresowa", którego celem jest wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej – wspólnym dziedzictwie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W ramach programu organizuje spotkania, dyskusje, promocje książek, wieczory autorskie, projekcje filmowe, wykłady dla dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, pokazy i wystawy. Jest autorem 70 oryginalnych prezentacji multimedialnych z cyklu "Opowieści z Kresów", prezentowanych w Domu Spotkań z Historią od 2007 roku, autorem szeregu wystaw historycznych ( m. in. plenerowej wystawy "Świat Kresów"), artykułów i publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, dziedzictwa Kresów, w tym m. in. kalendarza "Świat Kresów"(Warszawa 2009) i albumu "Świat Kresów"(Warszawa 2011, 2012).

Od początku lat 90. gromadzi liczącą obecnie ponad 30 tysięcy obiektów, największą w Polsce, prywatną kolekcję materiałów dotyczących Kresów, obejmująca druki zwarte, ciągłe i i ulotne (m.in. ulotki, druki propagandowe, reklamowe i firmowe, akcje, afisze, bilety, cegiełki, ekslibrisy, etykiety, klepsydry, zalepki, zaproszenia, znaczki kwestarskie itp.), kartografię (mapy i plany), archiwalia (dokumenty, dyplomy, legitymacje, rękopisy, korespondencję), ikonografię (albumy ze zdjęciami, fotografie wizytowe i krajoznawcze, fotowidokówki, pocztówki, ryciny, grafiki), falerystykę (medale, plakiety, odznaki), antyki (ceramikę, porcelanę, szkło, platery, wyroby reklamowe, opakowania, sprzęt, urządzenia, instrumenty, dewocjonalia, obrazy, meble), przedmioty codziennego użytku, pamiątki itp.