[o]mówić

Program dla studentów o złożonych tematach przeszłości i współczesnych rozważaniach na ich temat

Program trwa:
2 października – 30 listopada
Lokalizacja: Centrum Historii Miejskiej, biblioteka
Język roboczy: ukraiński
(dwa seminaria w języku angielskim)

Opisanie

Program edukacyjny dla studentów jest opracowany i odbywa się w ramach wystawy Centrum Historii Miejskiej (nie)oznaczeni. Wystawa opiera się na źródłach wizualnych, refleksjach artystycznych i historycznych na temat masowych mordów w okresie reżimów nazistowskiego i stalinowskiego, pogromów, czystek etnicznych i innych aktów przemocy, które doprowadziły do wyniszczenia poszczególnych osób i całych wspólnot w latach 30-40. XX wieku na terytorium współczesnej Ukrainy. Jest ona podstawą i punktem zwrotnym programu edukacyjnego dla studentów dla zgłębienia tematu przemocy masowej w historii oraz dyskusji nt. omówienia i przemyślenia bolesnych kwestii przeszłości dzisiaj.

Uczestnicy programu wspólnie z ekspertami i ekspertkami opracowują różne formy i sposoby mówienia o trudnej przeszłości. Przez dwa miesiące specjaliści w dziedzinach historii, kulturologii, antropologii, studiów wizualnych, historii sztuki i psychologii będą prowadzić zajęcia seminaryjne, podczas których wspólnie ze studentami będą omawiane i praktykowane różne podejścia w badaniach, opisach i przemyśleniach wydarzeń z lat 30-40. XX wieku oraz różne możliwości wyjścia w pole publiczne dla szerokiego omówienia „niewygodnych” i bolących tematów historycznych. Takie podejście interdyscyplinarne programu daje możliwość studentom otrzymać nowe wiadomości i zapoznać się z instrumentami różnych humanistycznych, społecznych, artystycznych, medycznych kierunków dla własnych badań, projektów i refleksji nad trudnymi tematami z przeszłości.

Punkty skupienia programu

  • praca ze źródłami różnego typu
  • analiza tekstów i materiałów wizualnych
  • omawianie różnych podejść i metodologii pracy z tematami związanymi z masową przemocą, na przykładach wyznaczonych studiów przypadku, z którymi pracują badacze różnych kierunków humanistycznych
  • poszukiwanie różnych form publicznych i sposobów mówienia o przestępstwach przeszłości i refleksjach
  • omówienie niebezpieczeństw manipulacji i ideologizacji przeszłości (państwo, polityka, propaganda, ideologia)

Forma zajęć

Program łączy seminarium i warsztaty, zawiera analizę tekstów (czytanki) i pracę w grupie oraz dyskusje. Planowana jest praca studentów nad własnymi projektami (pisemnymi bądź wizualnymi), które oni zaproponują podczas seminarium w oparciu o własne badania prowadzone w ramach studiów uniwersyteckich, lub nad nowymi pomysłami, które powstaną w czasie pracy na seminarium. Program przewiduje omówienie projektów uczestników, wymianę zdań oraz konsultacje i opiekę ekspertów w trakcie programu.

Wyniki programu

Projekty grupowe lub indywidualne studentów w formie eseju, artykułu, recenzji, projektu artystycznego i in. Zachęcamy studentów różnych kierunków do pracy w grupie nad wspólnym projektem z załączeniem podejść interdyscyplinarnych i nowych wizji tematu programu.

Wykładowcy

MałgorzataRadkiewicz(profesor Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Wasyl Rasewycz (doktor nauk historycznych, Centrum Historii Miejskiej)
Sofia Diak (Ph.D, historyk, Centrum Historii Miejskiej)
John-Paul Himka (emerytowany profesor wydziału historii i filologii klasycznej Uniwersytetu Alberty, Edmonton)
Andrij Usacz (historyk, Lwów)
Bohdan Szumyłowicz (historyk, kierownik Miejskiego Archiwum Medialnego, Centrum Historii Miejskiej)
RomanKeczur (docent katedry psychiatrii i psychoterapii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego)
Iryna Starowojt (literaturoznawczyni, docent katedry kulturologii UKU)
Nikita Kadan (artysta malarz, grafik, autor obiektów i instalacji)
Iryna Skłokina(doktor nauk historycznych, Centrum Historii Miejskiej)

Konsultanci

Iryna Skłokina, Bohdan Szumyłowicz, Sofia Diak, Andrij Usacz

O szczegółową informację prosimy zwracać się do koordynatorki programu Chrystyny Bojko kh.boyko@lvivcenter.org