Klasztor Bernardynów

Otwarty konkurs międzynarodowy na zagospodarowanie terenów wokół zespołu klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie był ogłoszony 29 czerwca 2012 roku przez Radę Miasta Lwowa wraz z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej i ukraińsko-niemieckim projektem "Municypalny rozwój i odnowa starej części miasta Lwowa", realizowanym w ramach współpracy lwowskiej Rady Miasta i Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ).

Zapraszamy zarówno osoby prywatne, jak i zespoły specjalistów i/lub studentów architektury, projektowania przestrzeni i/lub zabudowy miejskiej z całego świata do opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania otwartej przestrzeni publicznej leżącej na terenie zespołu klasztornego oo. Bernardynów oraz otaczającej zabudowania klasztorne położone w centralnej części Lwowa. Zależy nam, aby projekt koncepcyjny:

  • odzwierciedlał historyczną, przestrzenną i społeczną charakterystykę terytorium oraz jego klimat;
  • zachował istniejące unikalne cechy każdej części działki, poprawiając ich jakość przy pomocy nowych elementów oraz wykorzystania;
  • połączył wszystkie części zespołu klasztornego jedną koncepcją i wpisał ten teren w istniejący kontekst miejski;
  • poprawił potencjał tego terytorium jako miejsca wspólnego odpoczynku.

Uczestnicy zadali więcej niż 50 dodatkowych pytań dotyczących procedury przeprowadzania konkursu oraz materiałów z nim związanych, terytorium Klasztoru oo. Bernardynów itp. Z odpowiedziami na pytania można zapoznać się w dziale FAQ oficjalnej strony internetowej konkursu.

Składanie prac trwało ponad trzy miesiące, ich przyjmowanie ukończono 8 października 2012 r. Na konkurs wpłynęło 30 projektów z całego świata.

W skład międzynarodowego jury wchodzili wykładowcy, architekci, historycy sztuki, urbaniści z Niemiec, Polski i Ukrainy. Radę Miasta Lwowa reprezentowali: Lilija Onyszczenko, kierownik administracji ochrony dziedzictwa historycznego i Andrian Hutnyk, radny Rady Miejskiej i przewodniczący poselskiej komisji ds. architektury, a także przedstawiciel spółki ICOMOS Ukraina.

Ogółem na konkurs nadeszło 30 projektów z 13 krajów: Belgia (1 projekt), Bułgaria (1 projekt), Czechy (1 projekt), Kanada (1 projekt), Niemcy (3 projekty), Portugalia (1 projekt), Rumunia (2 projekty), Serbia (2 projekty), Stany Zjednoczone (5 projektów), Ukraina (9 projektów), Węgry (1 projekt), Wielka Brytania (2 projekty).

Po dyskusji nagrody przyznane zostały następującym uczestnikom konkursu:

Pierwsze miejsce: Peter Szabó, Eva Deri-Papp, Andras Gazdag, Tamas Karacsony; Budapest (Węgry).
Drugie miejsce: Jurij Stolarow, Pawło Morkel, Olha Malinowska, Swiatosław Babij; Lwów (Ukraina).
Trzecie miejsce: Sebastian Rübenacker, Peter Rathmann, Martin Tietz; Berlin (Niemcy).
Czwarte miejsce, wyróżnienie: Maria Daria Oancea, Ioana Tilicea, Tudor Elian, Matei Eugen Stoean, Alina Gabriela Panait; Bukareszt (Rumunia).

Wystawa trwała do 18 listopada 2012 r. pod adresem plac Rynok 10 (pierwsze piętro). Wszystkie projekty konkursowe jest dostępne do wglądu na stronie: www.design-competitions.lviv.ua

Nagrody

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca – 3 000 EUR, drugiego – 2 000 EUR, trzeciego – 1 000 EUR, 2 nagrody za wyróżnienie – po 600 EUR.

Oficjalny plakat konkursu można pobrać tutaj (w jęz. angielskim)

Więcej informacji na stronie: www.design-competitions.lviv.ua