Historia publiczna
Dla krytycznego przejrzenia przeszłości, tworzenia otwartej i uczestniczącej kultury historycznej w społeczeństwie Centrum inicjuje i realizuje projekty w płaszczyźnie historii publicznej. Za pomocą różnych form dialogu o przeszłości i współczesności, pragniemy łamać uprzedzenia i stereotypy, włączać do rozmowy, jak też do historii, nowych uczestników, aktorów oraz tematykę. We współpracy pomiędzy kręgiem akademickim a rozmaitymi społecznymi środowiskami szczególną uwagę nadajemy kwestiom dziedzictwa i praktyk muzealnych, historii cyfrowej, a także tworzeniu nowych archiwów, powiązań pomiędzy sztuką a złożonymi pytaniami przeszłości, potencjału miasta oraz przestrzeni społecznych.
Warsztat dla studentów:
opowieści ustne, pamięć
lokalna i wspólnota

Otwarty konkurs międzynarodowy na zagospodarowanie terenów wokół zespołu klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie

Prezentacja Galerii
Sztuki Eksperymentalnej
w Zaporożu

Program dla studentów o złożonych tematach przeszłości i współczesnych rozważaniach na ich temata

Warsztaty z rewitalizacji dawnych obiektów przemysłowych na terytorium Ukrainy

Seminarium poświęcone omówieniuidei ekonomicznego, ekologicznegoi kulturowego potencjału rzeki
we Lwowie
Wiecej
Projekty na uporządkowanie
miejsc powiązanych z historią
Żydów we Lwowie
Konkurs na prace poświęcone
nowym kreatywnym podejściom
do przedstawienia Lwowa
Wiecej
Prezentacja Tomasza Kubu Kozłowskiego o lwowskich jarmarkach, targach, sklepach i przedsiębiorcach
Ostatni punkt programu międzynarodowego seminarium
"Wielkie wydarzenia w Europie Wschodniej"
Wiecej

"Podzamcze. Nowe życie
dzielnicy" Alternatywy
odnawiania przestrzeni
miejskiej w formie gry

Obóz wolontariuszy porządkujących cmentarzy: chrześcijańskiego i żydowskiego w Śniatyńie
Wiecej