Publikacje naukowe

W Ratuszu miasta Lwowa…
31 October 2016

Zestawienie "W Ratuszu miasta Lwowa… Od burmistrzów do przewodniczących miasta" jest rezultatem badawczego i społeczno-kulturowego projektu "Informacyjna baza danych "Przewodniczący miasta Lwowa", który w 2014 roku wykonała grupa historyków Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki, Centrum Historii Miejskiej, Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Oddział we Lwowie, Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Projekt wykonano przy wsparciu Lwowskiej Rady Miejskiej. Przewidywał on ułożenie pełnego wykazu kierujących Lwowem – od pierwszych wiadomości historycznych o mieście w XIII wieku do dziś.

Historia miasta zawsze jest skomplikowanym połączeniem człowieka i władzy. Nadzielony władzą w mieście i jednocześnie ograniczony kontekstem politycznym i codziennymi okolicznościami człowiek jest głównym tematem tego projektu.

Publikacja zawiera ułożony według chronologii wykaz kierujących Lwowem od XIII w. do dziś. Ogólnie są to 200 osób – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, przewodniczący komitetu wykonawczego miasta, przewodniczący miasta – w czasowym wycinku ogarniającym ponad siedemset lat. Czytelnik ma okazję zapoznać się z organizacją zarządzania miastem w różnych okresach historii, poznać imiona zarządców miejskich i ich krótkie życiorysy, jak również ich działalność na stanowiskach kierowniczych, praktyki awansu i aktywność społeczną. Tekst jest bogato ilustrowany portretami, fotografiami widoków miasta, zabytków, rzeźb i in. związanymi z pierwszymi osobami w mieście.

Naznaczenie tych materiałów – popularyzacja Lwowa jako ośrodka miejskiego, w którym przez stulecia krzyżowały się i współdziałały różne historyko-prawne i kulturowe tradycje zarządzania miastem. Inicjatorzy i wykonawcy projektu liczą na to, że przez swoją pracę poszerzą widnokręgi dla pojmowania przeszłości Lwowa, bo w pewnej mierze ta publikacja jest próbą określić kierunki przyszłych naukowych poszukiwań wymagających zarówno odkrycia nowych źródeł, jak też nowego przeczytania już znanych. Publikacja jest skierowana do naukowców i jak najszerszego koła czytelników – do tych, kogo realne czy wymarzone drogi życiowe przyprowadziły lub jeszcze przyprowadzą do Lwowa.

Zespół autorski: Ołena Arkusza, Jurij Hudyma, Olga Hul, Sofia Diak, Myron Kapral, Kostiantyn Kondratiuk, Taras Martynenko, Roman Masyk, Iryna Macewko, Marian Mudryj, Natalia Otriszczenko, Ołeksij Czebotariow, Julia Szełep, Roman Szust.

Z publikacją można zapoznać się w bibliotece Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, a także w bibliotekach publicznych centrów obwodowych Ukrainy i centrów rejonowych obwodu lwowskiego.