Partnerzy

W organizacji rozmaitych przedsięwzięć naukowo-kulturalnych Centrum Historii Miejskiej współpracuje z różnymi instytucjami. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wsperają działalność Centrum finansowo i organizacyjnie.

Instytucje naukowe i oświatowe

Centralne Państwowej Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CDIAL), Lwów
Współpraca w ramach projektów "Miejskie mapy" i "Urbanistyczne obrazy".
20 września 2012 r. seminarium "Historyczny Atlas Lwowa: mapy, teksty, rekonstrukcje", 17 kwietnia 2013 r. konferencja międzynarodowa "Historia miast i kartografia: o realizacji projektu "Historyczny atlas miast europejskich" na Ukrainie".
Centrum Badań Austriackich, University of Minnesota
12-13 czerwca 2009: Międzynarodowa konfernecja "Seks w miastach. Prostytucja, seksualne niewolnictwo i mniejszości seksualne w Europie Środkowo-Wschodniej"
Centrum Badań Humanistycznych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki
8 grudnia 2009 - 7 marca 2010: Wystawa "Dziecko ze słońcem w kieszeni".
Centrum CEELBAS, Oxford
25-26 lutego 2010: Seminarium międzynarodowe "Poza nacjonalizmem? Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku".
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
2010: Projekt: "Śniatyń – (Nie)pamięć o miejscu w przekazie oficjalnym i relacjach autobiograficznych".
Instytut Historii Prawa Europejskiego im Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem
15-17 kwietnia 2010: Konferencja międzynarodowa "Religia w zwierciadle prawa: Rzeczpospolita i jej spadkobiercy pod koniec XIX i na początku XX w."
Instytut Historii Stosowanej, Unowersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Sierpień 2010: Program letni "Nie/Przerwany Śniatyń: pamięć o miejscu i przemieszczona pamięć w dyskursie oficjalnym i doświadczeniu prywatnym" (program Geschichtswerkstatt Europa).
Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń
Wspólny program stypendialny na 2010 rok
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
11-12 marca 2010: Konferencja międzynarodowa "Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku".
Instytut Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich im. Wirtha na Uniwersytecie Alberty, Edmonton, Kanada
12-13 czerwca 2009: Konferencja międzynarodowa "Seks w miastach. Prostytucja, seksualne niewolnictwo i mniejszości seksualne w Europie Środkowo-Wschodniej".
Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"
Seminaria i projekt "Wokół Starożydowskiej".
Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa
15-17 kwietnia 2010: Międzynarodowa konferencja "Religia w zwierciadle prawa: Rzeczpospolita i jej spadkobiercy pod koniec XIX i na początku XX w."
Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (DALO), Lwów
Współpraca w ramach projektu "Mapy miejskie".
Program doktorski "Austriacka Galicja i jej wielokulturowe dziedzictwo" na Uniwersytecie w Wiedniu
3-5 czerwca 2010: Konferencja międzynarodowa "Galicja w XX wieku. Kraj w cieniu imperium".
Regionalne seminarium doskonalenia dydaktyki (ReSET)
5-6 lutego 2007: Regionalne seminarium "Przestrzeń miejska: problemy dla badaczy";
11 czerwca 2009: Seminarium naukowe "Zmęczenie nacjonalizmem? Nowe podejścia do historii społeczeństwa, pamięci i przestrzeni publicznej w Europie Środkowej i Wschodniej" w ramach projektu "Zmiana sposobu myślenia o czasie i przestrzeni publicznej: narodowe, regionalne i (globalne) lokalne paradygmaty dydaktyki w Europie Środkowo-Wschodnie".
Ukraińskie Centrum Badań Holokaustu
31 marca 2009 - 14 czerwca 2010: Naukowo-metodyczne seminaria dla nauczycieli historii i nauk społecznych szkolnictwa średniego Ukrainy "Historia Holokaustu na terenach Zachodniej Ukrainy i Polski";
16 czerwca 2010: Międzynarodowe seminarium naukowe dla nauczycieli historii ze Szwecji dotyczące roblematyki historii ukraińskich Żydów i historii Holokaustu na terenach Ukrainy;
12 lipca 2010: Okrągły stół "Historia Holokaustu: współczesne refleksje ukraińskiej nauki i społeczeństwa", w ramach szkoły letniej "Kultura żydowska i historia Europy Środkowo-Wschodniej".
Uniwersytet Techniczny, Drezno
15-17 maja 2009: Międzynarodowe seminarium "Design i miejskie planowanie a dziedzictwo kulturowe miasta: na przykładzie Lwowa".
Zachodnioukraińskie Centrum Badań Historycznych (Western Ukrainian Historical Research Center)
01 sierpnia 2011 - 28 luty 2012 .: Projekt: Pamięć Narodu / Memory of Nation (Іnternational Visegrad Fund).

Organizacje społeczne i kulturalne

Ambasada Austrii, Kijów
29 września – 1 października 2011: Konferencja międzynarodowa "Ekonomia i biurokracja w społeczeństwie otwartym: z okazji 130-tej rocznicy urodzin Ludwiga von Misesa". 
3-5 listopada 2011: Konferencja międzynarodowa "W oczekiwaniu na kolej: Jak peryferia łączyły się z ośrodkami industrializacji".
15 marca 2012: Prezentacja książek austriackich badaczy o Brodach i innych miasteczkach położonych na dawnej granicy austriacko-rosyjskiej.
16 marca 2012: Prezentacja ukraińskiego tłumaczenia pracy zbiorowej pt.: "Ukraina. Procesy narodowotwórcze".
Ambasada Niemiec, Kijów
12 listopada-6 grudnia 2009: Wystawa "Od pokojowej rewolucji do niemieckiej jedności".
6 marca – 22 kwietnia 2011 r.: Wystawa projektów międzynarodowego konkursu architektonicznego na uporządkowanie miejsc, związanych z żydowską historią Lwowa.
British Council, Kijów
16-17 października 2008: Seminarium Francois Matarasso; 26-27 lutego 2009 roku: gra "Miasto przyszłości" we Lwowie; współpraca w ramach długotrwałego projektu "Miasto przyszłości" na Ukrainie.
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
8-10, 22-24 sierpnia 2009: Gra miejska dla uczniów szkół średnich "Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku i we Lwowie".
Fundacja "Neue Synagoge – Centrum Judaicum", Berlin
30 października 2008 – 29 marca 2009: Wystawa "Ze Lwowa w świat / Wo ist Lemberg?"
Fundacja "Zeit", Hamburg
20-29 lipca 2007: Letnia akademia "Historia ma miejsce".
Fundacja dobroczynna SALUS, Lwów
Program edukacyjny, współpraca w ramach przygotowania wystawy "Eros i seksualność: stulecie przemocy, kontroli i wolności".
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
25 lipca - 10 sierpnia 2009: Obóz dla wolontariuszy "Śniatyń - Archeologia pamięci': odkrywanie i przywracanie spuścizny historycznej miasteczka galicyjskiego" (Program Memoria).
Fundacja Kultury, Niemcy
30 października 2008 - 29 marca 2009: Wystawa "Ze Lwowa w świat / Wo ist Lemberg?"
Instytut Polski, Kijów
8-10, 22-24 sierpnia 2009: Gra miejska dla uczniów szkół średnich "Antykomunistyczna opozycja w Gdańsku i we Lwowie".
Instytut Sztuki Aktualnej
15-20 września 2008: Tydzień Sztuki Aktualnej.
Lwowskie Muzeum Historyczne
10-28 września 2008: Wystawa fotograficzna "Lwów i lwowianie", współpraca w ramach projektu "Urbanistyczne obrazy".
Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego Instytutu Badań Ludowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów
Współpraca w ramach projektów "Interaktywny Lwów" i "Urbanistyczne obrazy".
Muzeum Historii Religii, Lwów
Współpraca przy programach badawczych i wystawach.
Muzeum idei, Lwów
19-20 listopada 2010: Konferencja "Pełtew: uwięziona rzeka w centrum Europy".
NGO Pracownia Twórcza "Sztuka", Lwów
16-17 października 2008: Seminarium Francois Matarasso;
10-28 września 2008: Wystawa fotograficzna "Lwów i lwowianie";
26-27 lutego 2009: Gra "Miasto przyszłości" we Lwowie.
Przedstawicielstwo Austriackiego Centrum Wymiany Akademickiej OEAD we Lwowie
29 września – 1 października 2011: Konferencja międzynarodowa "Ekonomia i biurokracja w społeczeństwie otwartym: z okazji 130-tej rocznicy urodzin Ludwiga von Misesa". 
3-5 listopada 2011: Konferencja międzynarodowa "W oczekiwaniu na kolej: Jak peryferia łączyły się z ośrodkami industrializacji".
15 marca 2012: Prezentacja książek austriackich badaczy o Brodach i innych miasteczkach położonych na dawnej granicy austriacko-rosyjskiej.
16 marca 2012: Prezentacja ukraińskiego tłumaczenia pracy zbiorowej pt.: "Ukraina. Procesy narodowotwórcze".
Stowarzyszenie artystyczne "Dzyga", Lwów
Marzec-czerwiec 2009: maj-czerwiec 2010: Program edukacyjny dla społeczeństwa lwowskiego pt. "Odkrywamy świat sztuki".
31 sierpnia - 30 grudnia 2013 r. wystawa fotografii Jacka Dziaczkowskiego pt. "Demokraci - Lwów, 2004".
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków
Lato 2010: "Przeżyliśmy – historie Żydów z wojennego Lwowa".

Instytut Samorządu Terytorialnego

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
25 lipca - 10 sierpnia 2009: Obóz dla wolontariuszy "Śniatyń - Archeologia pamięci': odkrywanie i przywracanie spuścizny historycznej miasteczka galicyjskiego" (Program Memoria).
Lwowska Rada Miejska
16-17 października 2008: Seminarium Francois Matarasso.
10-28 września 2008: Wystawa fotograficzna "Lwów i lwowianie".
23 maja 2008: Seminarium polsko-ukraińskie.
26-27 lutego 2009: Gra "Miasto przyszłości" we Lwowie.
grudzień 2011 – czerwiec 2012 r.:  Otwarty konkurs międzynarodowy na zagospodarowanie terenów wokół zespołu klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie.

Informacje Partnerzy