Nasza misja

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej powstało w 2004 roku jako niezależna organizacja pozarządowa i działa na zasadach niekomercyjnych.

Działalność Centrum, zarówno naukowa, jak i kulturalna, opiera się na zasadach otwartości (wobec nowych poglądów), tolerancji (wobec odmienności i zróżnicowania) i odpowiedzialności (wobec przyszłości).

Jako instytucja zajmująca się badaniami historycznymi, staramy się przyczyniać do dyskusji nad aktualnymi problemami, wspierać nowe inicjatywy intelektualne, a także kształtować poglądy i przekonania.

Za pomocą informacji i otwartych dyskusji chcemy zapobiegać manipulacji historią w celach politycznych.

Dzięki konferencjom, seminariom i wystawom mamy nadzieję popularyzować wymianę doświadczeń naukowych i kulturalnych.

Umożliwiamy studentom prowadzenie badań naukowych uznawanych na poziomie międzynarodowym, we własnym kraju, zapobiegając w ten sposób odpływowi kapitału intelektualnego za granicę.

Pragniemy być częścią współczesnego lwowskiego społeczeństwa miejskiego, otwartą na różnorodność środowisk, pragniemy owocnie współpracować z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Jako struktura, która nie tylko skupia się na badaniach naukowych, ale i żyje rytmem życia nowoczesnego miasta, chcemy wychodzić poza ramy działalności akademickiej i wspierać inicjatywy społeczne, które mają dla nas priorytetowe znaczenie.

Chcemy pomóc Lwowu stać się ośrodkiem życia intelektualnego, naukowego i kulturalnego nie tylko na Ukrainie, ale i w Europie.

Poszczególne cele Centrum przedstawione są w Statucie Fundacji, zatwierdzonym 9 listopada 2005 roku:

  1. Inicjowanie badań w sferze historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej poprzez finansowanie instytucji naukowo-badawczej.
  2. Kształtowanie urbanistyki jako gałęzi badań interdyscyplinarnych we Lwowie i Europie Środkowo-Wschodniej poprzez współpracę międzynarodową z innymi instytucjami naukowymi.
  3. Wspieranie badań historii Lwowa jako centrum wielokulturowej spuścizny poprzez współpracę z istniejącymi instytucjami naukowymi.
  4. Włączenie się do współczesnego życia kulturalnego Lwowa poprzez organizację i wspieranie wydarzeń społecznych.
  5. Wspieranie wewnętrznego i zewnętrznego przekonania o przynależności Ukrainy do Europy poprzez badania naukowe i międzynarodową wymianę kulturalną, wspieranie perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
  6. Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o złożoności historii Lwowa poprzez zbieranie i katalogowanie informacji i dokumentacji, która pomoże w ochronie i zachowaniu istotnej części europejskiego Dziedzictwa.