Cyfrowe materiały

Cyfrowe materiały Centrum Historii Miejskiej to kolekcje zdigitalizowanych lub powstałych w formacie cyfrowym materiałów wizualnych, audio i wideo, które dotyczą życia miast i miasteczek Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XXI wieku. W zbiorach znajdują się litografie, pocztówki, fotografie, mapy, filmy i nagrania wideo różnych gatunków, zapisy audio i wywiady. Kolekcja cyfrowa składa się ze zbiorów Centrum, a także materiałów z kolekcji prywatnych oraz muzeów państwowych, bibliotek i archiwów.

Materiały cyfrowe są częścią biblioteki Centrum Historii Miejskiej, która dostępna jest jedynie w celu przeglądania w trybie on-line. Wykorzystanie materiałów możliwe jest na zasadach zgodnych z ukraińską ustawą "O prawie autorskim i prawach podobnych" oraz ustawy "O bibliotekach i bibliotekoznawstwie".

Historia Lwowa

Dostępna w internecie interaktywna mapa Lwowa

Kolekcje ikonograficzne

Obrazy urbanistyczne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Kolekcje map

Projekt zajmujący się starymi mapami jako odrębnym przedmiotem badań

Kolekcje wideo

Materiały audio i wideo na temat życia miejskiego