Zespół projektu

Lider projektu "Interaktywny Lwów"
Koordynatorka projektu "Interaktywny Lwów", badaczka architektury neogotyckiej Lwowa, autorka architektonicznych opisów budynków.
Badaczka, koordynuje projekt "Teatry Lwowskie" i jest autorką badania "Teatry Lwowskie w czasie I wojny światowej" w jego ramach. Doradczyni projektu "Interaktywny Lwów"
Autor badania "Pidzamcze: miejsca i przestrzenie".
Literaturoznawca, koordynator projektu "Mapa wyobrażeniowa literackiego Lwowa (±1939)".
Literaturoznawca, członek projektu "Mapa wyobrażeniowa literackiego Lwowa (±1939)".
Historyk, badaczka. Autorka i koordynatorka projektu "Mówiona historia Lwowa" (2008-2010).
Koordynuje projekty "Miasto artystów i sztuka miejska: teatry Lwowa po 1945 roku" oraz "Lwowskie kina".
Badaczka, przeprowadzi wywiady dla projektu "Miasto artystów i sztuka miejska: teatry Lwowa po 1945 roku".
Historyk, jest autorem projektu "II wojna światowa we Lwowie: wydarzenia, ludzie, miejsca pamięci".
Badacz architektury modernizmu radzieckiego we Lwowie, autor architektonicznych opisów budynków.

Badaczka architektury modernistycznej osiedla Sychów we Lwowie, autorka architektonicznych opisów budynków.
Historyk architektury, autorka architektonicznych opisów budynków, autorka tematu "Cmentarze Lwowskie".
Historyk sztuki, autor architektonicznych opisów budynków i tematu "Kastelówka", fotograf projektu.
Historyk sztuki, autor architektonicznych opisów budynków.
Historyk architektury, autorka architektonicznych opisów budynków, koordynatorka badania "Wokół ulicy Starożydowskiej".
Autorka historycznych opisów kinoteatrów lwowskich.
Kontent menedżer projektu "Baza danych ulic Lwowa".
Autorka badania "Teatr Gimpla, inne teatry i Lwów: obopólność i relacje w mieście".
Kierownik działu IT, webmaster projektu.