Badania

Celem projektu jest stworzenie mapy krajobrazu literackiego życia Ukraińców, Polaków i Żydów związaną z topografią Lwowa. Mapa została określona mianem „wirtualnej” ponieważ głównymi źródłami badawczymi zostały wspomnienia intelektualistów, w których możemy znaleźć wybrane wzmianki o wydarzeniach, które zebrane razem przedstawiają ogólny obraz procesu subjektywnego. 

Celem projektu jest przedstawienie wpływu politycznych oraz społecznych wydarzeń z okresu II wojny światowej w przestrzeni miasta i życia jego mieszkańców. Głównymi zadaniami projektu jest zebranie i publikacja informacji dotyczącej wspólnych miejsc, wydarzeń i przeżyć w czasie wojny na przykładzie osobistych historii zwykłych lwowian, przedstawienie historii Lwowa okresu wojny poprzez pryzmat ich doświadczenia osobistego.

Celem projektu jest przedstawienie na mapie "Lwowa Interaktywnego" osobliwości oraz najważniejszych etapów historycznego rozwoju kilku obszarów północno-wschodniej części miasta, znanych pod wspólną nazwą – Podzamcze.

Celem projektu jest umieszczenie w Internecie podstawowych danych o osobach, których imiona figurują w projektach Centrum
Mikroprojekt ma za zadanie zebranie i opracowanie materiałów ilustrujących praktykę wykorzystania przestrzeni miejskiej jako miejsca organizacji masowych imprez politycznych, religijnych i społecznych
Celem projektu jest zebranie relacji mieszkańców Lwowa o ich życiu w mieście, a także, za pomocą tych relacji, prześledzenie zmian, których zaznały konkretne ulice i części Lwowa.