Persony

Wybitny lwowski inżynier, architekt, konserwator, fotograf, grafik, rysownik i akwarelista, historyk i teoretyk sztuki, kolekcjoner. 
Architekt, profesor Politechniki Lwowskiej.
Rzeźbiarz, mistrz rzeźby dekoracyjnej, konserwator zabytków, pedagog.
Wybitny architekt i budowniczy.
Rzeźbiarz, autor wyrobów z ceramiki.
Rzeźbiarz, mistrz kamieniarstwa
Medyk, pedagog, rektor Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej Medycyny.
A Polish writer.
Snycerz, rzeźbiarz, mistrz sztuki użytkowej, malarz, pedagog.