Granty 2010

W 2010 roku komisja przyznała sześć grantów na miesięczny pobyt w Centrum.

  1. Bohdana Pinczewska. Doktorantka wydziału Sztuk Pięknych Instytutu Historii Sztuki, Etnologii i folklorystyki im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, redaktor w Instytucie Problemów Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Ukrainy. Temat projektu badawczego: "Twórczość artystów żydowskich w czasopismach lwowskich w latach 1900-1939"
  2. Michelle Goldhaber. Założycielka i dyrektor organizacji pozarządowej "Seven Stones International". Temat projektu badawczego: "Studenci afrykańscy we Lwowie: analiza doświadczeń" 
  3. Anna Czyżewska. Współpracuje ze "Stowarzyszeniem 61", promotorka projektu "Mam prawo wiedzieć". Temat projektu badawczego: "Pamięć o ocalaniu – historie lwowskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" 
  4. Dr Olga Linkiewicz. Adiunkt w Instytucie Historii PAN, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat projektu badawczego: "Światowe życie na polskiej prowincji. Przenikanie nowoczesnych wartości i treści kulturowych wmiędzywojennej Polsce" 
  5. Prof. Kulszat Medeuowa. Wykładowca katedry filozofii Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im. L. N. Gumilowa. Temat projektu badawczego: "Filozoficzno-antropologiczne badania Astany"
  6. Piotr Drag. Doktorant Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Archeologii w Christ Church College w Oxfordzie. Projekt badawczy: "Cmentarze żydowskie w przestrzeni miejskiej Lwowa"