Rezydencje miesięczne w Centrum Historii Miejskiej 2017/2018

Zapraszamy do zgłoszeń na rezydencje badawcze Centrum Historii Miejskiej 2018-2019.

Program przewiduje

  • pięć rezydencji miesięcznych dla młodych naukowców, którzy pracują nad badaniami doktoranckimi lub postdoktoranckimi.
  • pięć dwutygodniowych rezydencji dla doświadczonych badaczy, którzy pracują nad projektami długotrwałymi.
  • trzy miesięczne rezydencje w zakresie cyfrowej historii miejskiej, we współpracy z projektem Lwów Interaktywny.

Centrum przyjmuje zgłoszenia na badania, które referują do szerokiej interpretacji historii miejskiej jako dyscypliny, która łączy różne podejścia i dyskusje nauk humanistycznych w studiach nad wspólnotami miejskimi i kulturami. Szczególnie są mile widziane tematy związane z badawczymi kierunkami Centrum, takimi jak miasta wieloetniczne, urbanizacja i peryferie imperiów; miasto, wojna i radykalne zmiany w XX wieku, planowe miasta socjalistyczne, kulturowe praktyki i środowiska; miejska pamięć i dziedzictwo, praktyki komemoracyjne i przestrzenie miejskie; historia publiczna. Rezydencje w zakresie cyfrowej historii miejskiej przewidują współpracę z projektem Centrum "Lwów Interaktywny". Projekt ten jest on-line encyklopedią, która reprezentuje historię Lwowa przez pryzmat miejsc i przestrzeni. Oczekujemy, iż badacze będą zainteresowani w przygotowaniu materiałów dla tego projektu z akcentem na aspekt przestrzenny Lwowa i z zastosowaniem podejść cyfrowych w swoim badaniu.

Rezydencje są skierowane do badaczy kierunków humanistycznych z różnych państw świata, zajmujących się Europą Wschodnią XIX-XX wieku z akcentem na miasto. Na czas zgłoszenia badacz/ka musi mieć pewien dorobek i rozumienie tego, jak ma wyglądać praca badawcza we Lwowie oraz jakie zasoby Centrum i innych instytucji akademickich potrzebne są dla wykonania badania. Projekty będące w początkowym etapie opracowania nie będą mieć priorytetu podczas typowania kandydatów.

Badacze otrzymują miejsce pracy w biurze Centrum z dostępem do zasobów instytucji (biblioteka, archiwum medialne, badania) oraz wsparcie administracyjne. Centrum pomaga nawiązać komunikację z lwowskimi instytucjami akademickimi i środowiskami, daje młodym badaczom okazję do omówienia ich projektów na Seminarium Miejskim organizowanym przez Centrum, a doświadczonym badaczom – do przedstawienia swoich badań bardziej szerokiemu audytorium podczas wykładu publicznego.

Warunki

Rezydencje przewidują zakwaterowanie w pokojach gościnnych Centrum na okres jednego miesiąca lub dwóch tygodni. Pokoje gościnne znajdują się w tejże kamienicy, gdzie biuro instytucji – w centrum miasta, nieopodal lwowskich archiwów i bibliotek. Pokoje gościnne składają się z trzech pokoi połączonych wspólną przestrzenią kuchni i pomieszczeń ogólnego użytkowania. Tu są stworzone wszystkie potrzebne warunki dla komfortowego zamieszkania, jest dostęp do internetu Wi-Fi. Badacze otrzymują miejsce robocze w biurze Centrum z dostępem do zasobu instytucji i wsparcie administracyjne.

Rezydencje nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i innych wydatków stypendystów.

Wymagania

Rezydencje są przeznaczane doktorantom i naukowcom mającym stopień naukowy. Zwracamy Państwa uwagę na to, że zgłoszenia od studentów i słuchaczy studiów magisterskich nie są rozpatrywane. Nie zachęcamy do zgłaszania badań pilotażowych. W chwili zgłoszenia projekt musi trwać od co najmniej roku i potrzebować opracowania materiałów znajdujących się w archiwach i bibliotekach lwowskich.

Zgłoszenie musi zawierać

  • Opis projektu (1-2 tys. wyrazów)
  • Streszczenie
  • Listę publikacji
  • Jeden list polecający od naukowca obeznanego z projektem aplikanta (dla aplikantów bez stopnia naukowego).

Uwaga! Osoby polecające kandydata do otrzymania rezydencji muszą wysłać list polecający z własnego adresu internetowego, podając w nim informację umożliwiającą kontakt.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem adresu internetowego grants@lvivcenter.org. W polu "Temat" trzeba zaznaczyć "Residence Grant Application 2018".

Zgłoszenia są przyjmowane w językach ukraińskim, polskim, rosyjskim i białoruskim. Rozpatrujemy wyłącznie prawidłowo wypełnione zgłoszenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować za pośrednictwem adresu elektronicznego grants@lvivcenter.org.

Termin graniczny składania zgłoszeń

15 marca 2018 r.

Ogłoszenie wyników

23 marca 2018 r.

Nie jest przewidziane by komisja publicznie usprawiedliwiała swoje decyzje.

Program stypendialny Centrum Historii Miejskiej, w tym rezydencje miesięczne, działa od 2006 roku i jest skierowany na to by sprzyjać międzynarodowej wymianie akademickiej, rozwojowi studiów miejskich w Ukrainie oraz by zachęcać do podejść międzydyscyplinarnych, nowych tematów i dyskusji w badaniu miast. W ciągu tych lat stypendystami Centrum byli ponad 80 naukowców z różnych państw świata, w tym z Ukrainy, Polski, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Węgier, Włoch, Rosji, Litwy, Estonii, Białorusi, Kazachstanu, Rumunii, Szwajcarii.