Rezydencje miesięczne w Centrum Historii Miejskiej 2017/2018

Zapraszamy do składania zgłoszeń na miesięczne rezydencje Centrum Historii Miejskiej 2017-2018.

Opisanie

Program zawiera pięć rezydencji miesięcznych dla młodych naukowców, którzy pracują nad badaniami doktoranckimi lub przygotowują je do publikacji, oraz pięć stypendiów dla doświadczonych badaczy (ze znacznym doświadczeniem w pracy badawczej) na okres dwóch tygodni przebywania w Centrum. Centrum zapewnia warunki dla przeprowadzenia badania, nadaje badaczom dostęp do zasobów własnych, w tym do biblioteki, archiwum medialnego, badań, kontaktów naukowych i proponuje możliwość zaprezentować i omówić dokonane już wyniki badań w ramach Seminarium Miejskiego i wykładów publicznych.

Rezydencje Centrum przeznaczone są dla badaczy kierunków humanistycznych z różnych państw, zwłaszcza zachęcamy do zgłaszania się historyków, kulturologów, antropologów. Przyjmujemy zgłoszenia do badań, w których są zaproponowane szerokie interpretacje historii miejskiej jako dyscypliny przebywającej na skrzyżowaniu różnorodnych podejść w naukach humanistycznych i społecznych. Chronologiczne granice studiów – XIX-XX w., granice geograficzne – Europa Środkowa i Wschodnia. Szczególnie mile są widziane tematy powiązane z ogniskami badań Centrum, między innymi z kwestiami urbanizacji miast wieloetnicznych, indywidualnych doświadczeń mieszkańców miast w czasach radykalnych zmian i wojen wieku XX, miast planowanych, dziedzictwa miejskiego, praktyk komemoratywnych oraz przestrzeni miejskiej, historii cyfrowej i publicznej.

Warunki

Rezydencje przewidują zakwaterowanie w pokojach gościnnych Centrum na okres jednego miesiąca lub dwóch tygodni. Pokoje gościnne znajdują się w tejże kamienicy, gdzie biuro instytucji – w centrum miasta, nieopodal lwowskich archiwów i bibliotek. Pokoje gościnne składają się z trzech pokoi połączonych wspólną przestrzenią kuchni i pomieszczeń ogólnego użytkowania. Tu są stworzone wszystkie potrzebne warunki dla komfortowego zamieszkania, jest dostęp do internetu Wi-Fi. Badacze otrzymują miejsce robocze w biurze Centrum z dostępem do zasobu instytucji i wsparcie administracyjne.

Rezydencje nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i innych wydatków stypendystów.

Wymagania

Rezydencje są przeznaczane doktorantom i naukowcom mającym stopień naukowy. Zwracamy Państwa uwagę na to, że zgłoszenia od studentów i słuchaczy studiów magisterskich nie są rozpatrywane. Nie zachęcamy do zgłaszania badań pilotażowych. W chwili zgłoszenia projekt musi trwać od co najmniej roku i potrzebować opracowania materiałów znajdujących się w archiwach i bibliotekach lwowskich.

Zgłoszenie musi zawierać

  • Opis projektu (1-2 tys. wyrazów)
  • Streszczenie
  • Listę publikacji
  • Jeden list polecający od naukowca obeznanego z projektem aplikanta (dla aplikantów bez stopnia naukowego).

Uwaga! Osoby polecające kandydata do otrzymania rezydencji muszą wysłać list polecający z własnego adresu internetowego, podając w nim informację umożliwiającą kontakt.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem adresu internetowego grants@lvivcenter.org. W polu „Temat” trzeba zaznaczyć "Residence Grant Application 2017".

Zgłoszenia są przyjmowane w językach ukraińskim, polskim, rosyjskim i białoruskim. Rozpatrujemy wyłącznie prawidłowo wypełnione zgłoszenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorki programów stypendialnych Centrum dr Iryny Macewko za pośrednictwem adresu elektronicznego i.matsevko@lvivcenter.org.

Termin graniczny składania zgłoszeń

19 marca 2017 r.

Ogłoszenie wyników

3 kwietnia 2017 r.

Nie jest przewidziane by komisja publicznie usprawiedliwiała swoje decyzje.

Zgłoszenie na rezydencje badawcze

Program stypendialny Centrum Historii Miejskiej, w tym rezydencje miesięczne, działa od 2006 roku i jest skierowany na to by sprzyjać międzynarodowej wymianie akademickiej, rozwojowi studiów miejskich w Ukrainie oraz by zachęcać do podejść międzydyscyplinarnych, nowych tematów i dyskusji w badaniu miast. W ciągu tych lat stypendystami Centrum byli ponad 80 naukowców z różnych państw świata, w tym z Ukrainy, Polski, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Węgier, Włoch, Rosji, Litwy, Estonii, Białorusi, Kazachstanu, Rumunii, Szwajcarii.