Rezydencje badawcze w Centrum Historii Miejskiej 2016

Centrum Historii Miejskiej zaprasza do składania zgłoszeń na rezydencje badawcze 2016 – 2017.

Program przewiduje pięć rezydencji badawczych dla młodych naukowców, którzy pracują nad doktoratami lub przygotowują je do publikacji oraz pięć stypendiów dla doświadczonych naukowców. Centrum zapewnia warunki dla prowadzenia badań, nadaje dla badaczy dostęp do własnych zbiorów, m.in. do biblioteki, media archiwum, prac badawczych, kontaktów naukowych i proponuje możliwość zaprezentowania i omówienia wyników wstępnych badań podczas Miejskiego seminarium i wykładów publicznych.

Rezydencje Centrum przeznaczone są dla badaczy w kierunkach humanistycznych z różnych państw, przede wszystkim zapraszamy do zgłoszenia się historyków, kulturologów, antropologów. Przyjmujemy zgłoszenia o badaniach, w których są proponowane szerokie interpretacje historii miast jako dyscypliny, która przebywa na skrzyżowaniu rozmaitych perspektyw w naukach humanistycznych i społecznych. Granice chronologiczne studiów – XIX-XX wiek, granice geograficzne – Europa Środkowa i Wschodnia. Preferowane są tematy powiązane z tematami, na których skupia się Centrum, w szczególności z kwestiami urbanizacji miast wieloetnicznych, indywidualnych doświadczeń mieszczan w okresie radykalnych zmian i wojen XX wieku, miast planowanych, miejskiego dziedzictwa, praktyk komemoratywnych i przestrzeni miejskiej, historii cyfrowej i publicznej.

Warunki

Rezydencje przewidują zakwaterowanie w pokojach gościnnych Centrum przez jeden miesiąc. Apartamenty gościnne mieszczą się w tejże kamienicy, w której jest biuro instytucji – w centrum miasta, w pobliżu lwowskich archiwów i bibliotek. Apartamenty gościnne składają się z trzech pokoi połączonych wspólną przestrzenią kuchni i pomieszczeń ogólnego użytku. Tu są stworzone wszystkie warunki dla komfortowego zamieszkania, jest dostęp do sieci Wi-Fi. Naukowcy otrzymują miejsce robocze w biurze Centrum z dostępem do zasobów instytucji oraz wsparcie administracyjne.

Rezydencje nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia itd.

Kryteria

Rezydencje są przeznaczone dla aspirantów i badaczy mających stopień naukowy. Zwracamy uwagę Państwa na to, że podania od studentów i magistrantów nie są rozpatrywane. Nie wspieramy badań pilotowych. Na czas złożenia podania projekt musi trwać nie krócej niż rok i potrzebować opracowania materiałów znajdujących się we lwowskich archiwach i bibliotekach.

Podanie musi zawierać

  • Opis projektu (1-2 tys. wyrazów)
  • Streszczenie
  • Wykaz publikacji
  • Jeden list rekomendacyjny od naukowca zapoznanego z projektem aplikanta (dla aplikantów bez stopnia naukowego).

Uwaga! Osoby rekomendujące kandydata do otrzymania rezydencji muszą nadesłać listy rekomendacyjne z własnego adresu internetowego, zaznaczając w liście swoje dane kontaktowe.

Podania prosimy składać na adres elektroniczny: grants@lvivcenter.org. W polu "Temat" należy oznaczyć "Residence Grant Application 2016".

Podania przyjmujemy w językach ukraińskim, angielskim, polskim, rosyjskim i białoruskim. Rozpatrujemy wyłącznie prawidłowo wypełnione podania.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy zwracać się do koordynatora programów stypendialnych Centrum dr Iryny Macewko za pośrednictwem adresu internetowego i.matsevko@lvivcenter.org

Termin graniczny składania podań

13 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników

1 kwietnia 2016 r.

Nie jest przewidziane, by komisja publicznie wyjaśniała swoje decyzje.

Zgłoszenie na rezydencje badawcze

Program stypendialny Centrum Historii Miejskiej, w tym rezydencje miesięczne, działa od 2006 roku i jest skierowany na to, by sprzyjać międzynarodowej wymianie akademickiej, rozwojowi studiów miejskich na Ukrainie oraz by zachęcać koncepcje międzydyscyplinarne, nowe tematy i dyskusje w badaniu miast. Przez ten czas stypendystami Centrum zostało ponad 70 naukowców z różnych państw, w tym z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Polski, Rosji, Litwy, Estonii, Białorusi, Kazachstanu, Węgier, Rumunii.