Stypendia na pobyt we Lwowie 2015

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej ogłasza coroczny program grantowy.

Centrum przyjmuje zgłoszenia projektów, które proponują szerokie traktowanie historii miejskiej jako dyscypliny łączącej różne metodologie nauk humanistycznych i społecznych. Projekty mogą opierać się na takich metodologiach, jak np. "tradycyjne" kwerendy archiwalne, historia mówiona, metodologia etnograficzna czy socjologiczna.

Stypendia na pobyt we Lwowie przeznaczone są dla magistrantów i naukowców (niezależnie od obywatelstwa, miejsca pracy i zamieszkania), zainteresowanych pracą we Lwowie. 

Granty obejmują bezpłatne mieszkanie w Centrum w okresie do jednego miesiąca oraz dostęp do zasobów Centrum. Stypendyści otrzymują pokój w nowocześnie urządzonym mieszkaniu dla naukowców w siedzibie Centrum. Okna mieszkania wychodzą na malownicze zielone podwórze pośrodku budynku, a w pokojach dostępny jest bezprzewodowy Internet. Stypendium nie pokrywa kosztów przejazdów, wyżywienia i innych wydatków.

Stypendyści powinni przedstawić swój projekt badawczy ma Seminarium miejskim Centrum.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Opis projektu (1000-2000 słów);
  • CV;
  • Rekomendację (dla kandydatów bez stopnia naukowego)

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w postaci załączników w formacie PDF i MS Word na adres koordynatora akademickiego centrum, Dr. Iryny Matsevko (i.matsevko@lvivcenter.org), do 10 marca 2015 roku. W temacie należy wpisać "Residence Grant Application 2015". Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później, niż 1 kwietnia 2015 roku. Jury nie ma obowiązku publicznego wyjaśniania swoich postanowień.

Zgłoszenia można nadsyłać w języku ukraińskim, angielskim, polskim, rosyjskim i niemieckim.

Uwaga! Osoby rekomendujące kandydatów powinny przysłaćrekomendacjęosobno, z własnego adresu e-mail i ze wskazaniem pełnej informacji kontaktowej.

Rozpatrywane będą jedynie pełne zgłoszenia.