Miesięczne stypendium w Centrum Historii Miejskiej 2014

Centrum Historii Miejskiej zaprasza do składania zgłoszeń do wzięcia udziału w corocznym programie stypendialnym umożliwiającym zakwaterowanie i prowadzenie badań we Lwowie przez miesiąc.

Przyjmujemy zgłoszenia projektów badań proponujących szerokie interpretacje historii miejskiej jako dyscypliny, w której przecinają się różnorodne podejścia z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Projekty mogą bazować na "tradycyjnych" poszukiwaniach archiwalnych, historii mówionej, metodologii etnograficznej lub socjologicznej badań nad Europą Środkowo-Wschodnią w XIX-XX wieku.

Stypendia na miesięczny pobyt we Lwowie proponujemy doktorantom i naukowcom (niezależnie od obywatelstwa, miejsca pracy i zamieszkania) zainteresowanym przeprowadzeniem swoich badań we Lwowie. Zaznaczamy, że stypendium nie jest skierowane do studentów studiów magisterskich.

Stypendium przewiduje bezpłatne zakwaterowanie w Centrum w terminie do jednego miesiąca i dostęp do zasobów Centrum. Stypendyści otrzymają osobne pokoje we współcześnie wyposażonym mieszkaniu gościnnym Centrum. Okna pokoi wychodzą na malownicze wewnętrzne podwórze budynku, w pokojach jest dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Stypendium nie pokrywa kosztów przejazdu, wyżywienia i innych wydatków podczas pobytu stypendystów we Lwowie.

W trakcie pobytu we Lwowie zapraszamy stypendystów do zaprezentowania swoich badań w Centrum Historii Miejskiej. Zapraszamy też do opublikowania artykułu (przygotowanego na podstawie materiałów opracowanych w trakcie stypendium) w serii publikacji on-line Centrum "Ece-urban" (patrz: http://www.lvivcenter.org/en/publications/) nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu grantu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Opis projektu (1000-2000 słów)
  • Życiorys
  • Jeden list referencyjny (dla kandydatów bez stopnia naukowego)

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem poczty elektronicznej koordynatora programu stypendialnego Centrum dr Iryny Macewko (i.matsevko@lvivcenter.org) do 10 marca 2014 r. W polu "Temat" prosimy wpisywać "Residence Grant Application 2014".

Uchwała o przyznaniu stypendium ogłoszona zostanie nie później niż 1 kwietnia 2014 r. Nie przewidujemy publicznego uzasadnienia wyboru przez komisję.

Zgłoszenia przyjmowane są w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim i niemieckim.

Uwaga! Osoby rekomendujące kandydata do otrzymania stypendium proszone są o przesłanie listu referencyjnego ze swojego adresu poczty elektronicznej oraz o podanie w nim swoich danych kontaktowych.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia w całości uzupełnione.