Granty 2013

W 2013 roku Centrum Historii Miejskiej przyznało jedno stypendium w ramach wspólnego programu stypendialnego Centrum Historii Miejskiej i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM) oraz cztery stypendia na miesięczny pobyt w Centrum.

Stypendyści:

I. Stypendium Centrum Historii Miejskiej i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

  1. Dr Wołodymyr Skłokin. (International Solomon University, Filia Wschodnioukraińska w Charkowie), "Społeczne znaczenie historii w Polsce, Rosji i na Ukrainie w kontekście porównawczym (1989-2012)".

II. Miesięczne stypendia Centrum Historii Miejskiej

  1. Dr Raluca Golesteanu. (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk). "Dynamika centrum-peryferie w mieście środkowoeuropejskim drugiej połowy XIX w.: Bukareszt-Jassy, Kraków-Lwów".
  2. Peter Michalik. (Doktorant w katedrze filozofii i historii filozofii, Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie). "Miasto i pamięć: problemy tożsamości środkowoeuropejskiego miasta".
  3. Catherine L. Younger. (Doktorantka Wydziału Historii, Yale University). "Parafialna dyplomacja: cerkiew grecko-katolicka w kontekście międzynarodowym, 1839-1882".
  4. Dr Ołeksandra Jacyk. (Instytut Komunikacji Masowej I Nauk Społecznych, Kazański Uniwersytet Federalny). "Infrastruktura kulturalna sportowego mega-wydarzenia w mieście postradzieckim: EURO 2012 we Lwowie".