Granty 2012


W 2012 roku po selekcji konkursowej Centrum Historii Miejskiej przyznało jedno stypendium w ramach wspólnego z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu programu stypendialnego i cztery stypendia na miesięczny pobyt w Centrum Historii Miejskiej.

Stypendyści:

I. Stypendium Centrum Historii Miejskiej i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

  1. Dr Anton Szechowcow. Doktor nauk politycznych, Czarnomorski Uniwersytet Państwowy imienia Petra Mohyły. Temat badań: "Ideologia organizacji ukraińskich nacjonalistów w kontekście europejskim"

II. Naukowo-badawcze stypendium z zakwaterowaniem we Lwowie

  1. Annabelle Chapman. St Antony's College, Oxford. Temat badań: "Lwów i "powrót do Europy" po 1991 roku"
  2. Damian Markowski. Doktorant w Katedrze Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat badań: "Narodziny sowieckiego Lwowa. Z życia miasta w latach 1944-1949"
  3. Dr Irina Gordiejewa. Docent w Katedrze "Nowa Rosja. Historia Rosji postradzieckiej" Historyczno-Archiwalnego Instytutu, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. Temat badań: "Lwowska grupa "Dowira"
  4. Marcin Gaczkowski. Doktorant Instytutu Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Temat badań: "Przestrzeń miejska Lwowa jako TEREN ukraińsko-polskiej rywalizacji politycznej w 1928 r."