Granty 2011

W 2011 roku Centrum Historii Miejskiej przyznał jedno stypendium w ramach wspólnego z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM) programu stypendialnego oraz pięć stypendiów na miesięczny pobyt w Centrum.

Stypendyści:

I. Stypendia Centrum Historii Miejskiej oraz IWM w Wiedniu

1. Olha Martyniuk. Doktorantka Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny". Temat badawczy: "Konflikt etniczny, rozwój miasta i rozkwit burżuazji w epoce późnych Romanowów".

II. Stypendia naukowo-badawcze na pobyt we Lwowie

  1. Prof. Natalija Aleksiun. Pracuje w Wyższej Szkole Judaiki w Touro College (Nowy Jork), oraz na Uniwersytecie w Nowym Jorku (Wydział Studiów Hebrajskich i Judaistycznych im. Skirball).Temat badawczy: "Chrześcijańskie ciała dla chrześcijan! Antysemityzm i "Sprawa trupów" we Lwowie, Warszawie, Wilnie i Krakowie w okresie międzywojennym".
  2. Dr. Katarzyna Kotyńska. DocentwInstytucieSlawistykiPolskiejAkademiiNauk w Warszawie, docent w Katedrze Ukrainistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Temat badawczy: "Obraz Lwowa w literaturze przełomie XX i XXI w.: zmiany, spory, mity".
  3. Marko Carynnyk. Pisarz, niezależnybadacz. Temat badawczy: "Anioły gniewu: Ukraińcy, Żydzi i Polacy latem 1941".
  4. Dr. Jan Fellerer. Lektor języków słowiańskich na Uniwersytecie w Oxfordzie, doktorant w Wolfson College. Temat badawczy: "Dwu- oraz wielojęzyczność w lwowskim sądownictwie ok. roku 1900".
  5. Magdalena Semczyszyn. Dyrektor Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. Temat badawczy: "Wybory do kurii miejskiej we Lwowie w latach 1861-1914 jako pretekst do rozwoju społeczno-politycznego potencjału miasta".