Granty 2006/2007

W latach 2006-2007 Centrum ogłaszało konkurs na granty badawcze i stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych na teamt "Miasta Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku: wspólne doświadczenie urbanizacji, specyfika regionalna i wektory zmian".

 

W roku 2007, po ocenie zgłoszeń, które nadeszły do Centrum z 10 różnych krajów, postanowiono przyznać granty następującym osobom:

    I Stypendia doktoranckie

 1. Mgr Maria Strelbitskaya(Rosja - Polska) - "Społeczny odbiór powojennej architektury Warszawy";
 2. Mgr Halyna Bodnar (Ukraina) - "Migracja ze wsi do Lwowa w latach 1950-1980";
 3. Mgr Jarosław Kit (Ukraina - Polska) - "Życie codzienne we Lwowie w latach 1939-1944";
 4. Mgr Oksana Vynnyk (Ukraina) - "Życie codzienne we Lwowie w latach 1914-1919";
 5. Mgr Rinat Sharibganov (Ukraina) - "Narodowość, etniczność i miasto: radziecka polityka modernizacji (na przykładzie Charkowa w latach 1920-1930)".

    II Krótkoterminowe granty badawcze i podróżnicze

 1. Mgr Jekaterina Lawrinec (Litwa) i Dr Oksana Zaporożeć (Rosja) - "Turystyka i tworzenie przestrzeni miejskiej. Porównanie Samary, Wilna i Lwowa".
    III Stypendia badawcze dla naukowców, którzy obronili niedawno pracę doktorską
 1. Dr Maria Raluca Popa (Rumunia) - "Socjalistyczny Bukareszt: restrukturyzacja i wyobrażenia";
 2. Dr Tatjana Woronicz (Białoruś) - "Witebsk na początku XX stulecia: początki modernizacji miasta".
   IV Stypendia na pobyt w Centrum
 1. Dr Marco Carynnyk (Kanada) - "Mordy NKWD i pogromy 1941 roku w miastach Zachodniej Ukrainy";
 2. Dr Nathaniel Wood (USA) - "Doświadczenie ludności cywilnej w Galicji w czasie Pierwszej wojny światowej";
 3. Dr Celia Donert (Wielka Brytania) - "Zmiany terytorium i granic państwowych w Karpatach po Drugiej wojnie światowej. Przypadek Kosice i Użhorodu";
 4. Dr Agnieszka Piotrowska (Polska) - "Źycie muzyczne Krakowa i Lwowa w latach 1900 – 1918. Porównanie".