Granty 2017

W 2017 roku Centrum Historii Miejskiej przyznał cztery stypendia dla miesięcznych badań we Lwowie. Siedmiu naukowców otrzymało zaproszenia od Centrum na dwutygodniowy pobyt jako badacze zaproszeni. W tym roku otworzyliśmy trzy stypendia w ramach projektów Centrum związanych w historią digitalizowaną.

I. Uczestnicy miesięcznych rezydencji badawczych

 1. Darya Tsymbaliuk (Universitet w St. Andrews, Wielka Brytania) "Miasta Donbasu w mówionych i wizualnych narracjach przesiedleńców wewnętrznych we Lwowie".
 2. Dr. Marcin Michał Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) "Kombatancki Lwów – upamiętnianie doświadczeń wojennych I wojny światowej w wielonarodowym mieście".
 3. Beata Szymków (Uniwersytet Stanforda, USA) "Władza w czasie tranzytu, narody w czasie tranzytu. Polacy, Ukraińcy, Żydzi oraz budowanie państwowości w mieście Środkowoeuropejskim, 1918-1939".
 4. Kateryna Valiavska (Muzeum Historii i Kultury Żydów Bukowiny w Czerniowcach, Ukraina) "Życie świeckie na Bukowinie: przestrzeń społeczna i kulturowa (1848-1914)".

II. Badacze zaproszeni

 1. Dr. Margret Grebowicz (Goucher College, USA) "Czarnobyl dzisiaj: Pustkowie, katastrofa i pragnienie".
 2. Dr. Dominic Martin (King's College, Cambridge, Wielka Brytania) "Etnografia historyczna postsowieckiego "zamkniętego" miasta: Bolszoj Kamień lat 1997-2015".
 3. Dr. Maria Rhode (Uniwersytet w Göttingen, Niemcy) "Relacje akademickie i uprawianie nauki w czasach niebezpiecznych: lwowska antropologia podczas Drugiej wojny światowej".
 4. Dr. Agnieszka Świętosławska (Uniwersytet Łódzki, Polska) "Wystawa Lwowska 1847 roku. Przyczynek do dziejów kształtowania się lwowskiego środowiska artystycznego w XIX wieku".
 5. Justyna Szymańska (Uniwersytet Warszawski, Polska) "Etnografia monomiasta. Doświadczanie państwa i strategie zaangażowania obywatelskiego w perspektywie antropologicznej na przykładzie miasta Kramatorsk (Ukraina)".
 6. Giuseppe Tateo (Instytut Antropologii Społecznej Maxa Plancka, Halle, Niemcy) "Miasto skrzyżowań: resakralizacja Bukaresztu po roku 1990".

III. Uczestnicy rezydencji z cyfrowej historii miejskiej

 1. Dr. Anna Jakimyszyn-Gadocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) "Ochrona zdrowia ludności żydowskiej we Lwowie w okresie międzywojennym".
 2. Dr. Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) “Synagogi progresywne w XIX w. w Galicji – sieć intelektualna?".
 3. Dr. Joanna Trzeciak-Huss (Państwowy Uniwersytet w Kencie, USA) "Poetyckie ścieżki przez Lwów literacki: przekłady literackie i historia miejska".