Granty 2016

W r. 2016 Centrum Historii Miejskiej udzieliło pięciu stypendiów na miesięczne badania we Lwowie. Sześcioro naukowców otrzymało zaproszenia od Centrum na dwutygodniowy pobyt w charakterze badacza wizytującego.

Stypendyści:

I. Uczestnicy miesięcznych rezydencji badawczych.

 1. Sarah Ellen Zarrow (Uniwersytet Nowojorski, USA). "Kolekcjonując samych siebie: kolekcje i wystawy żydowskie w Polsce międzywojennej".
 2. Ołeksandra Gajdaj (Muzeum Historii Kijowa, Ukraina)."Elita inżyniersko-techniczna w 1970-1980 (na przykładzie Centralnego Biura Konstrukcyjnego Techniki Informacyjnej w Winnicy)".
 3. Ewa Bukowska-Marczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). "Stosunki pomiędzy studentami polskimi, ukraińskimi i żydowskimi na uczelniach wyższych Lwowa w okresie międzywojennym (1918-1939)".
 4. Michal Mlynarz (University of Toronto, Canada). "Działania socjokulturalne masowych migracji ludności po II wojnie światowej na przestrzeń miejską i identyfikację na polskich pograniczach: analiza porównawcza miast Jelenia Góra i Drohobycz".
 5. Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński). "Uchodźcy galicyjscy i bukowińscy podczas I wojny światowej i ich sytuacja w nowej przestrzeni miejskiej Moraw, Czech i Austrii".

II. Badacze wizytujący

 1. Piotr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski). "Wizualne i audialne organizacje przestrzeni miejskiej. Lwów i jego Podzamcze".
 2. Alexandra Wachter (University of London, UK). "Lwów. Muzeum Wojny".
 3. Irina Zora Leimbacher (Keene State College, USA). "Historia rodziny Groedel i przemysł drzewny w Skolem (połowa 1880-1939)".
 4. Paul Vickers (Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen, Germany)."Zmieniając ideały urbanistyczne: planowanie przestrzenne miast, dziedzictwo i przyszłe utopie w Zamościu i Iwano-Frankiwsku (Stanisławów/Stanislau/Stanislav) od 1772 r.".
 5. Victoria Donovan (Uniwersytet św. Andrzeja w Szkocji, Wielka Brytania). "Historia w zagłębiu węglowym: potoki migracyjne pomiędzy Wielką Brytanią I Donbasem".
 6. Harald R. Stühlinger (Politechnika Federalna w Zurychu, Szwajcaria). "Obraz modernizacji, zabudowa miejska i miejskie wizji we Lwowie dziewiętnastowiecznym".