Granty 2014

W 2014 roku Centrum Historii Miejskiej wyłoniło w konkursie jednego uczestnika programu stypendialnego prowadzonego wspólnie z Instytutem Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu oraz czterech stypendystów Centrum na miesięczne badania we Lwowie. Pięciu naukowców otrzymało zaproszenie od Centrum na dwutygodniowy pobyt jako badacze wizytujący.

Stypendyści:

I. Stypendium Centrum Historii Miejskiej i Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu

 1. Svitlana Potapenko. Starszy pracownik naukowy Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego. Temat badań: "Elita Słobodzkiej Ukrainy i kształtowanie się Imperium Rosyjskiego: integracja i transformacja".

II. Miesięczne stypendium Centrum Historii Miejskiej

 1. Ewa Nizińska. Doktorantka Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. "Międzywojenny Sambor w perspektywie historyka i świadka przeszłości".
 2. Kseniya Kuzina. Doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Historii Słowian Donieckiego Uniwersytetu Państwowego. "Cechy wspólne oraz cechy charakterystyczne kształtowania się mentalności mieszkańców miast górniczych – okręgów węglowych regionu donieckiego i lwowsko-wołyńskiego (lata 1950-1980)".
 3. Ofer Dynes. Doktorant, badacz Centrum Historii Żydowskiej, Nowy Jork. "Kryptologia i szpiegostwo we Lwowie albo sekretna historia współczesnej prozy żydowskiej".
 4. Anastasia Felcher. Doktorat z zarządzania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, IMT Instytut Badań Perspektywicznych, Lucca, Włochy. "Lwów jako część światowego dziedzictwa UNESCO: polityka kulturowa, stan dziedzictwa i kształtowanie wartości w granicach historycznego centrum oraz poza nim".
 5. Yehor Vradiy. Doktor nauk historycznych, starszy wykładowca Katedry Nauk Humanistycznych Dniepropetrowskiej Akademii Medycznej. "Wschodnioeuropejskie miasto początku XX wieku jako arena rozwoju politycznego radykalizmu".

III. Badacze wizytujący

 1. Anton Kostenko. Uniwersytet Środkowoeuropejskiego, Budapeszt, Węgry. "Lwów jako część Ukrainy, 1848-1914 r."
 2. Dr Małgorzata Radkiewicz. Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński. "Życie miejskie na fotografiach dawnej Galicji, lata 1861-1939".
 3. Prof. Steven Seegel. Wydział Historii, Uniwersytet Północnego Kolorado, USA. "Wojny na mapach: międzynarodowe życie i śmierć geografów, którzy tworzyli Europę Środkowo-Wschodnią".
 4. Dr Tomasz Dywan. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. "Infrastruktura Miejska XIX-Wiecznego Lwowa (1860-1918)".
 5. Dr Paweł Kubicki. Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński. "Rekonstrukcja pamięci miasta środkowoeuropejskiego. Studium porównawcze Lwowa i Wrocławia. Projekt badawczy".