Granty 2008

W 2008 roku granty otrzymali:

    I. Stypendia naukowo-badawcze

  1. Nazar Kiś (Instytut Krajoznawstwa im. P. Krypiakewycza Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów) – "Recepcja galicyjskich chłopów – greko-katolików przez inteligencję miejską";
  2. Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski) – "Miejsce sztetlu w XIX w. Podejście socjologiczne";
  3. Ołeksij Musijezdow (Charkowski Narodowy Uniwersytet) – "Charkowska tożsamość: wyobrażenia o mieście i jego historii jako czynniki identyfikacji";
  4. Wołodymyr Skłokin (Charkowski Narodowy Uniwersytet) – "Protoindustrializacja i zmiany społeczno-kulturowe w miastach Ukrainy Słobodskiej, 1760-1830";
  5. Anna Wylegała (Szkoła Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) – "Obecność i nieobecność pamięci. Lokalna świadomość historyczna w ukraińskiej Galicji i na polskich „Ziemiach Odzyskanych".

    II. Stypendia pobytowe

  1. Mayhill Fowler (Princton University, USA) – "Świat teatru we Lwowie pod okupacją sowiecką, 1939-1941";
  2. Izabela Kazejak (Instytut Uniwersytetu Europejskiego, Florencja, Włochy) – "Między Integracją i Emigracją. Mniejszość żydowska we Wrocławiu i Lwowie po 1945 roku – porównanie historyczne";
  3. Igor Kim (Wołgogradzki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny) – "Najważniejsze siły polityczne Lwowa i Województwa. Lwowskiego w okresie sanacji (1926-1939)"

    III. Krótkoterminowe stypendia badawcze i podróżnicze

  1. Hałyna Bodnar (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Lwów) – "Migracja ludności wiejskiej do Lwowa w latach 50-80. XX w.";
  2. Julia Soroka (Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina, Charków) – "Pamięć II wojny światowej w reprezentacjach monumentalnych (na przykładzie Mariupola i Użhorodu)".