Granty

Jednym z celów Centrum jest inicjowanie i wspieranie badań w dziedzinie historii miast Europy Środkowo-Wschodniej poprzez przyznawanie naukowcom stypendiów, które dają im możliwość realizacji projektów naukowych.

Co roku w styczniu Centrum ogłasza konkurs programów stypendialnych dla młodych naukowców, który organizowany jest w trzech kategoriach:

  • Roczne stypendia naukowo-badawcze dla doktorantów i naukowców z Ukrainy;
  • Stypendia na pobyt we Lwowie dla doktorantów i naukowców z całego świata.

Centrum wspiera projekty, które proponują szerokie traktowanie historii miejskiej jako dyscypliny łączącej różne metodologie nauk humanistycznych i społecznych.

Stypendyści utrzymują stały kontakt z Centrum. Podczas stypendium powinni zaprezentować swój projekt w Centrum, wziąć udział w seminarium dla uczestników programu stypendialnego z udziałem wybitnego specjalisty w ich dziedzinie, a także napisać na podstawie przeprowadzonych badań artykuł, który po pozytywnej ocenie dwóch recenzentów opublikowany zostanie w rubryce "Publikacje – "Ece Urban" w języku angielskim, ukraińskim i polskim. Stypendyści II kategorii mogą przez miesiąc bezpłatnie mieszkać w Centrum i korzystać z zasobów Centrum.

W celu uzyskania szczegółowych informacji co do stypendiów prosimy o zwracanie się do zastępca dyrektora Centrum Historii Miejskiej, Iryny Macewko, tel. +38 032 275 17 34, lub e-mail: i.matsevko@lvivcenter.org