Secesja w maskach

Od 26 września do 26 października 2015 r. na dziedzińcu Centrum Historii Miejskiej przy ul. Akademika Bohomolca 6 byla prezentowana wystawa "Secesja w maskach".

Wystawa została przygotowana w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego, które w tym roku koncentrują się na architektonicznej i artystycznej spuściźnie stylu secesji lat 1890-1910. Maszkarony – wyobrażenia ludzkich twarzy, głów zwierzęcych czy istot mitologicznych są elementami robiącymi wrażenie, które najbardziej widoczne są właśnie w stylu secesji, często były akcentami fasad. Autorem fotografii jest Tanas Nikiforuk (1928-2009), jego bogaty zbiór zdjęć lwowskiej architektury z II poł. XX w. został niedawno przekazany Centrum Historii Miejskiej i uzupełnił kolekcję projektu "Miejskie Archiwum Medialne".

Lwów jako stolica Galicji, w składzie Imperium Austro-Węgierskiego rozbudowywał się aktywnie w XIX w., zwłaszcza na przełomie XIX i XX w. Właśnie na ten okres przypada aktywna modernizacja miasta – wprowadzenie elektryczności, centralnych wodociągów i in. dla szerokich mas mieszkańców. W tym okresie rozwija się styl secesyjny, który deklarował nowe podejście do architektury. Chodzi o odrzucenie akademickich tradycji kopiowania wzorców architektury minionych epok, a zamiast tego poszukiwanie nowych form, które pozwoliłyby połączyć wykorzystanie innowacyjnych materiałów budowlanych, konstrukcji i rozwiązań planowych oraz oryginalną dekorację.

Dziedzictwo architektoniczne secesji we Lwowie jest bardzo szerokie i reprezentowane nie tylko przez budownictwo mieszkaniowe, ale i gmachy publiczne, a także przemysłowe. W ogólności secesja to różnorodny styl, który wchłonął wpływy i motywy tak stylów historycznych, właściwych krajom europejskim, jak i bliskowschodnie czy japońskie. W widoczny sposób ilustruje to przykład maszkaronów. Są wśród nich twarze kobiece, często otoczone kwiatami, groteskowe mityczne istoty, etnograficzne portrety mieszkańców wsi i in.

Secesyjne maszkaronyczęsto mają unikalne wzory i występują tylko w jednym egzemplarzu. Jednocześnie są to elementy nietrwałe i znikają bez śladu razem z rujnacją fasad historycznych budynków. Wystawa prezentuje wybrane maszkarony na fotografiach dużego formatu. Przybliża to widzowi detale, które zazwyczaj znajdują się na znacznej wysokości. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na dziedzictwo secesji i zabytków architektury, które znajdują się poza centrum historycznego miasta, ale w granicach pieszego spaceru.

Wystawa działa w podwórzu budynku Centrum Historii Miejskiej przy ul. Akademika Bohomolca 6. Oglądać ekspozycję można codziennie od 10.00 do 20.00, do 26 października 2015 r.

Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały także wydane jako pocztówki, które można dostać w Centrum Historii Miejskiej.