(nie)oznaczeni

Od 7 września do 30 listopada 2017 r. we Lwowie będzie prezentowana wystawa "(nie)oznaczeni" łącząca refleksje artysty malarza Nikity Kadana, historyków i innych badaczy tematów związanych z trudną przeszłością, przede wszystkim o przestępstwach nazizmu i stalinizmu, czystkach etnicznych i innych aktach przemocy w latach 30-40. XX wieku.

Wystawa otwarta: środa-piątek 13.00-20.00, sobota i niedziela 12.00-18.00, dni wolne: poniedziałek i wtorek.

Wstęp wolny.

W dziedzictwo po wieku XX otrzymaliśmy tysiące nieoznakowanych grobów i miliony ciał zamordowanych. Ich imiona często są nieznane. A jeśli znane, to przeważnie z historii rodzinnych. Pozbawieni imienia, w liczbach stają się oni symbolami i obiektami pamięci, polityki i badań. Wystawa "(nie)oznaczeni" skierowana jest na to, by dać impuls dla szerszych refleksji i procesu opracowania traumatycznych i wciąż nieomówionych tematów o naszej przeszłości.

Podstawą wystawy są prace Nikity Kadana połączone w trzech cyklach: "Kroniki", "Pogrom" oraz "Krajobraz narodowy". Za pośrednictwem refleksji artystycznej nad fotografiami ofiar najbardziej okrutnych masowych przestępstw XX wieku Nikita zwraca się do tematu przemocy, do ofiar i oprawców, do tych, kto obserwuje i kogo obserwują.

Osobliwością wystawy jest uruchomienie refleksji badaczy, przede wszystkim historyków, ale też przedstawicieli takich dyscyplin jak filozofia, antropologia, psychiatria, literatura, prawo, sztuki wizualne. Są to autorzy i autorki z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Niderlandów, którzy pracują z materiałami źródłowymi, zastanawiają się nad kwestią przemocy i biorą udział we współczesnych dyskusjach na te tematy w różnych krajach i w różnych językach.

Nikita Kadan urodził się w Kijowie w 1982 roku. W 2007 ukończył Narodową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury, gdzie studiował na wydziale malarstwa w pracowni sztuki monumentalnej pod kierunkiem prof. M. Storożenki. Jest autorem rzeźb i instalacji, prac malarskich i graficznych. Członek grupy artystycznej R.E.P. oraz stowarzyszenia kuratorskiego i aktywistycznego Chudrada. Mieszka i pracuje w Kijowie. Szczegółową informację można znaleźć na osobistej stronie internetowej Nikity.

W ramach wystawy zostały zorganizowane program towarzyszący i ekskursje autorskie.

Nikita Kadan, artysta malarz, poprowadził rozmowę o kwestiach wiarygodności historycznej, historii tworzenia dzieł artystycznych oraz o zwątpieniu jako narzędziu artysty. Wasyl Rasewycz, historyk, opowiedział o historycznym kontekście obrazów fotograficznych, w oparciu o które stworzone zostały dzieła Nikity Kadana. Kuratorka wystawy Sofia Diak opowiadała o idei stworzenia wystawy i jej misji, akcentowała na zastosowanych podejściach do wybudowania przestrzeni ekspozycji i rozdzielenia wizualnego i tekstowego. Andrij Usacz, badacz i współautor wystawy, poprowadził dwie ekskursje na temat badań nad Holokaustem poprzez pryzmat dokumentów i świadectw miejscowych mieszkańców. Kolejna rozmowa poświęcona była czynnym postaciom Holokaustu – lokalni winowajcy i świadkowie, trudności w wyznaczeniu zmiany ich roli od kata ku ofierze i odwrotnie. Badaczka-historyk Iryna Skłokina podzieliła się analizą wykorzystywania fotografii przez różne władze w celach manipulacyjnych i propagandowych, a także możliwością zdefiniowania ich na nowo dzisiaj dla społeczeństwa i dla zaangażowanego historyka. Bogdan Szumyłowicz, historyk sztuki, podczas ekskursji autorskiej poruszył kwestię definicji pięknego i brzydkiego w sztuce i ich obecności w czasie historycznym, scharakteryzował pojęcie sztuki z punktu widzenia estetyki i znaków semiotycznych w sztuce.

Wystawę przygotowali:

Sofia Diak (kuratorka wystawy), Andrij Linik (kurator wizualny), Jewhen Czerwony (koordynator wystawy), Iryna Macewko (koordynator programu publicznego), Chrystyna Bojko (koordynator programu edukacyjnego), Wasyl Rasewycz, Iryna Skłokina, Bogdan Szumyłowicz (konsultanci), Mariana Mazurak (promocja), Marta Peresada (asystentka wystawy). Tłumaczenie i redakcja tekstów: Larysa Babij, Andrij Masluch, Walentyna Fedczenko, Katarzyna Kotyńska, Michał Sutowski, Kate Younger, Isabella Tabarovski, Natalia Bagniuk, Joanna Trzeciak-Huss.

O informację o działalności wystawy i programu wystawienniczego prosimy zwracać się do koordynatora Jewhena Czerwonego e.chervony@lvivcenter.org

Mediapartnery: