COPY/PAST

16 marca o godz. 20.00 w Kawiarni-salonie orazsali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbędzie się otwarcie wystawy Andrija Bojarova "COPY/PAST".

W tym projekcie wystawienniczym Andrij Bojarov stosuje praktykę apropriacji, dlatego by zwrócić uwagę na problematykę poznawania i zachowania archiwów artystów i fotografów, którzy pracowali we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku. 

"Prace, wykorzystane w tym projekcie są autorskie. Autorami byli wybitni działacze przedwojennej lwowskiej sceny nowych na ten czas mediów – fotografii i kina. Wśród nich Janina Mierzecka, Witold Romer, Noe Lissa i Władysław Bednarczuk. Pomimo iż poziom ich dzieł był współdźwięczny ówczesnym globalistycznym poszukiwaniom modernistycznym, w skali lokalnej statusu "artystów" oni faktycznie nie otrzymali i nie mają dotychczas. Określić ich jako "amatorów" (nawet w najlepszym tego słowa znaczeniu) również nie można, a ich wykształcenie i działalność profesjonalna przebywała poza aspiracjami artystycznymi. ja powiększam ich dzieła, w porównaniu do oryginałów, ale w żadnym razie nie wyolbrzymiam – w stosunku do (nie)należącego im obecnie miejsca graczy światowych w lokalnej historii sztuki" – akcentuje artysta.

Otwarcie wystawy poprzedzi wykład Adama Soboty "Fotografia lwowska w okresie międzywojennym", początek której zaplanowany jest na godz. 18.00 w sali konferencyjnej Centrum.

Wystawa "COPY/PAST" jest częścią programu "[roz]Archiwizacja" Miejskiego Archiwum Medialnego, celem któregojest popularyzacja i aktualizacja problematyki spuścizny archiwistycznej wśród społeczeństwa i wykorzystanie materiałów archiwalnych w nieakademickich kształtach i formatach.

Andrij Bojarov – niezależny artysta i kurator, mieszka i pracuje we Lwowie. Głównym medium, z którym najczęściej ma do czynienia artysta, jest fotografia w różnych jej formach i gatunkach. Prace własne, odszukane anonimowe archiwa, odfotografowane zdjęcia z innych nośników oraz zwracanie się do innych artystów i ponowne wykorzystywanie ich prac jest dla Bojarowa materiałem, z którego on kształtuje swój przekaz jako autor. Jako kurator ściśle pracuje z tematem lwowskiej sztuki awangardowej i modernistycznej. Ostatnia wystawa – "Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta".

Wersja projektu COPY/PAST (Nie)dokładna kopia była przedstawiona latem 2017 roku w galerii МистецькийАрсенал (Mystećkyj Arsenał) w ramach polsko-ukraińskiej ekspozycji "Мистецькапраця. ART-WORK"(Praca artystyczna. ART-WORK).