Wystawy

W celu popularyzacji swojej działalności w przestrzeni publicznej oraz w sferze kultury, Centrum organizuje wystawy międzynarodowe i krajowe, historyczne i artystyczne.

Priorytetem dla Centrum są wystawy, których tematy związane są z zainteresowaniami naukowymi Centrum. Celem działalności wystawienniczej jest pogłębienie wiedzy społeczeństwa o kontekście historycznym pewnych wydarzeń oraz badanie tematów społecznie lub politycznie istotnych. Wybierając nowe, często budzące wiele sporów kwestie, Centrum ma nadzieję na poszerzenie horyzontów gości oraz wywołanie dyskusji w społeczeństwie.

Na swojej pierwszej wystawie Centrum prezentował ekspozycję, która powstała w Berlinie, opowiadającą o wpływie żydowskiej obecności kulturowej we Lwowie przed I wojną światową. Druga wielka wystawa poświęcona była tematowi "Erosa i seksualności w XX w.", poruszała szereg różnych aspektów, od odkrycia erotyki w sztuce i nauce przed 1900 rokiem, do problemu współczesnego handlu ludźmi.

Centrum stara się wprowadzać innowacje nie tylko w samej treści wystaw, ale i w sposobie ich prezentacji. Łącząc różne sposoby przekazywania informacji – teksty, obrazy, filmy i przedmioty – mamy nadzieję na wyznaczenie nowych dróg czynienia wystaw bardziej atrakcyjnymi dla szerszego ogółu.

Jako instytucja zaangażowana we współczesną kulturę, Centrum eksponuje również prace artystyczne związane z tematyką życia miejskiego. Centrum było organizatorem własnego konkursu artystycznego pt. "Mój Lwów", w ramach którego młodzi artyści przedstawiali swoje miasto za pomocą środków wyrazu artystycznego. Dwukrotnie Centrum brało udział w organizowanym corocznie "Tygodniu sztuki aktualnej".

Z pytaniami co do dotychczasowych i planowanych wystaw prosimy zwracać się do koordynatora wystaw Centrum, Eugena Czerwonogo: e.chervony@lvivcenter.org.ua