Seminarium międzynarodowe

Poza nacjonalizmem? Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniejw XX wieku

W dniach 25-26 lutego 2010 w Centrum Historii Miejskiej odbyło się pierwsze międzynarodowe seminarium organizowane we współpracy z CEELBAS (www.ceelbas.ac.uk), brytyjskim konsorcjum uniwersyteckim działającym w sferze East European Studies. Seminarium poprowadzili dyrektor CEELBAS na Uniwersytecie w Oxfordzie, dr Robert Pyrah oraz dyrektor akademicki Centrum, dr Tarik Cyril Amar. 20 lat po upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej badania nad "kulturą" skupiają się albo na narracjach politycznych (zwłaszcza na nacjonalizmie postradzieckim jako wiodącym paradygmacie), albo na trendach socjologicznych spoza studiów historycznych i artystycznych. Zadaniem seminarium jest odkrycie nowych perspektyw dla badań problematyki "procesów kulturowych" w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez zaangażowanie naukowców z różnych krajów i pokoleń, szczególnie zaś młodych badaczy, którzy poszukiwać będą nowych metod w historii, kulturoznawstwie, literaturoznawstwie porównanym i historii sztuki. Więcej informacji w angielskiej i ukraińskiej wersji tekstu.

Celem seminarium bylo zebranie materiałów dla pracy zbiorowej poświeconej aktualnemu stanowi badań nad kulturą w regionie (na wzór zbiorów z serii "Legenda", red. Pyrah/Tyrda: http://www.mhra.org.uk/cgi-bin/legenda/legenda.pl?catalogue=b9781906540876).

Program seminarium.

O szczegółach prezentacji i wyniku seminarium można przeczytać tutaj.