Antropologia przestrzeni

30 marzec 2017

30 marca 2017 r. o 16.00 w sali konferencyjnej Instytutu Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (prospekt Swobody 15, I piętro) odbędzie się międzyinstytucyjne Seminarium Metodologiczne nt. "Antropologia przestrzeni i poczucie miejsca: specyfika dyscypliny naukowej i praca badawcza "od kuchni". Seminarium zorganizowało Centrum Historii Miejskiej wspólnie z Oddziałem Antropologii Społecznej Instytutu Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Prelegentka – Maryna Hrymycz, doktor hab. nauk historycznych, profesor, kierownik projektów naukowych przy Naukowo-Badawczym Instytucie Ukrainoznawstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Moderator – Natalia Otriszczenko, doktor socjologii, badaczka w Centrum Historii Miejskiej, koordynatorka projektu "Miejskie opowieści".

W swojej prelekcji prof. M. Hrymycz skupi uwagę na przestrzeni, która jest jednym z głównych obiektów etnologicznych, historycznych i etnograficznych studiów. Wykorzystując doświadczenie tych dziedzin humanistyki, antropologia przestrzeni i miejsca, jako nowa dziedzina wiedzy, próbuje uniknąć selektywności w wyborze obiektów badań i inwentaryzować przestrzeń poprzez wzajemne powiązania naturalnego i antropogenicznego czynników, nie omijając tematu komfortowej i potwornej przestrzeni, "zemsty natury" i in. Antropolodzy przestrzeni i miejsca rozpatrują "nieruchomości" poprzez pryzmat ludzkich praktyk i wyznaczają modele wzajemnego oddziaływania między człowiekiem i przestrzenią, udzielając szczególną uwagę indywidualnym i zespołowym przejawom odczucia miejsca (sense of place) i związania z miejscem (place attachment). Znaczną uwagę naukowcy również udzielają badaniom komercjalizacji i wystawności przestrzeni, jej modyfikacji w indywidualnej lub też zespołowej pamięci, odzwierciedlonej m.in. w amatorskiej historii, literaturze czy folklorze (tzw. przestrzeń wyobrażana).

Na Seminarium Metodologicznym prelegentka również poprowadzi warsztaty, na których zaprezentuje metodologiczne tajniki oraz własny system badawczy w kontekście autoetnograficznego badania pt. "Pieszy i kierowca w wielkim mieście: Kijów – Edmonton – Bejrut".

Uczestnicy warsztatów: doktoranci, pracownicy naukowi Naukowo-Badawczego Instytutu Ukrainoznawstwa Ministerstwa Edukacji Ukrainy – Tina Polek, Ołena Sobolewa, Oksana Owsijuk.

Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja zbioru naukowych i popularno-naukowych prac "Antropologia przestrzeni. T. 1: Krajobraz kulturowy Kijowa i okolic".