Wielkie wydarzenia w Europie Wschodniej


Seminarium "Wielkie wydarzenia w Europie Wschodniej"
29-30 października, Lwów

Kilka krajów z Europy Wschodniej w tym roku przyjęło, a kilka następnych jest właśnie w trakcie przygotowań do przyjęcia globalnych wielkich wydarzeń. Wśród najbliższych – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie (2012), Konkurs Piosenki Eurowizja w Baku (2012), szczyt APEC we Władywostoku (2012), Uniwersjada w Kazaniu (2013), Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi (2014) i Puchar Świata FIFA w Rosji (2018). Wymagania dotyczące przeprowadzenia wielkich imprez takich jak Igrzyska Olimpijskie czy Puchar Świata FIFA są jednakowe na całym świecie i określane przez standardy i wymagania zamawiającego. Jednak procesy planowania oraz uzyskane rezultaty bardzo się różnią. Większość badań dotyczących wielkich wydarzeń w krajach zachodnich koncentruje się na kwestiach ekonomicznych, nie biorąc pod uwagę znaczącej roli odmian międzynarodowych - w organizacji i skutkach.

Seminarium miało za zadanie otwarcie szczerej dyskusji w kontekście nowej fali wielkich wydarzeń w Europie Wschodniej. Jego celem było rozwinięcie rozumienia niejednorodnych instytucjonalnych, ekonomicznych i kulturowych kombinacji administracji, które powstały we wschodnioeuropejskich krajach i miastach (Pickles 2010; Sýkora i Bouzarovski 2011) i formują trajektorie wielkich wydarzeń (Müller 2011). Rozważano na przykład w jaki sposób wielkie wydarzenia są wtórne wobec globalizacji zachowując jednocześnie specyficzne różnice regionalne? Jak reformy w miejskiej administracji i nowe procesy planowania mają się do przeprowadzenia wielkich wydarzeń (Gel'man 2009; Stanilov 2007; Tsenkova i Nedović-Budić 2006)? Jaka jest rola państwa w przygotowaniach? W jaki sposób wielkie wydarzenia są wykorzystywane w celach reklamowych i do promowania miejscowości (Young i Kaczmarek 2008)? Rozpatrując te procesy spodziewaliśmy się znaleźć cechy wspólne i różnice w organizacji podobnych wydarzeń w różnych częściach świata.

Chociaż jednym z głównych tematów seminarium były miejskie i regionalne skutki wielkich wydarzeń, zapraszaliśmy również z wykładami sprzyjającymi dyskusji na tematy związane z wielkimi wydarzeniami w Europie Wschodniej, takimi jak np.: proces planowania; аdministracja; regeneracja miasta; architektura; skutki ekonomiczne; skutki społeczne; rola państwa; nastawienie społeczeństwa; środowisko i ekologia; globalizacja i regionalizacja; obraz i promowanie miasta; atmosfera; bezpieczeństwo i kontrola; tożsamość narodowa i regionalna; dyskurs współczesności.

Forma

Forma seminarium przewiduje niewielką grupę uczestników i intensywne omówienie 6-10 referatów.

Publikacja

Na podstawie materiałów z konferencji przewidziane jest specjalne wydanie międzynarodowego pisma fachowego.

Zaproszony prelegent

Olena Trubina (Uralski Państwowy Uniwersytet, Rosja)

Z programem seminarium można zapoznać się tutaj (w języku angielskim).

Koordynator

Martin Mueller (Uniwersytet St. Gallen, Szwajcaria) martin.mueller@unisg.ch

Organizatorzy

Centrum Zarządzania i Kultury w Europie (GCE-HSG), Uniwersytet St. Gallen, Szwajcaria, www.gce.unisg.ch

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów, Ukraina, www.lvivcenter.org

 

 

 

 

 

Wsparcie medialne: