Poprzedniе konferencji

Uczestnicy panelu "Rola muzeów"
Conferencja trwa
W ciągu dyskusji
Diskusje w przerwach pomiendzy panelami
Rozmowy pod czas przerwy na kawe

Dziedzictwo i historia Żydów w miastach Europy Środkowo-Wschodniej

Konferencja międzynarodowa 
29-31 października 2008 r. Lwów

Różnorodna, niemal całkowicie zniszczona w czasie Holokaustu materialna i kulturowa spuścizna cywilizacji żydowskiej w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie powojennym znacząco podupadła. Wraz z końcem epoki Związku Radzieckiego i fundamentalną liberalizacją polityki, a co za tym idzie, również społeczeństwa, rozpoczął się proces powrotu, odkrywania i odbudowy pamięci o żydowskiej spuściźnie Galicji. Z uwagi na przestrzeń miejską odbudowa i restauracja historycznych kwartałów żydowskich stała się przedmiotem szczególnej uwagi, miejscem przecinania się szeregu złożonych perspektyw, w tym perspektyw teoretycznych, takich jak: związek między przeszłością, pamięcią i historią; kwestia realności, autentyczności i wirtualności; aspekty planowania miejskiego i gospodarki miejskiej wobec odbudowy. Wspomniane kwestie przestrzeni, jej znaczenie symboliczne i praktyczne wykorzystanie, wymagają kontekstualizacji w ramach żydowskiej historii Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach konferencji, która odbyla się w dniach 29-31 października we Lwowie, dawnej stolicy habsburskiej Galicji i ważnym ośrodku miejskim międzywojennej Polski, Centrum Historii Miejskiej było miejscem spotkania dla grupy naukowców, która składała się  z przedstawicieli różnych dyscyplin akademickich i praktycznych. Jest to kwestia o tyle istotna, że we Lwowie, mieście będącym w przeszłości znacznym ośrodkiem życia miejskiego wspólnoty żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej, dziedzictwo żydowskie do tej pory jest negowane.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj (w języku angielskim). Więcej informacji o konferencji w czasopiśmie "Słowo żydowskie" oraz gazecie "Шофар" (w języku ukraińskim).

Konferencja rozpoceła się otwarciem wystawy "Ze Lwowa w świat," która była jesienią i zimą 2007 roku eksponowana przez cztery miesiące w historycznych pomieszczeniach dawnej Synagogi w Berlinie. Więcej informacji o wystawie jest tutaj.