Poprzedniе konferencji

Pierwszy panel: "Budynki jako socjalna i kulturowa przestrzeń życia miejskiego" w Radzie Miasta Lwowa
Uczestnicy konferencji podczas otwarcia
Panel: Wojna jako cyfry, przestrzeń, doświadczenie
Konferencja połączyła przedstawicieli różnych środowisk miasta
Panel: Miejskie przejawy władzy i ideologii
Panel: Infrastruktura jako przestrzeń reprezentacji
Panel: Lwów i inne miasta: zapożyczenia, transfer i doświadczenie
Panel: Transfer i nieciągłość: pamięć, miejsce, wspólnota
Czytanie literatury: "Tekst-Poezja-Przedstawienie-Przestrzeń"
Art-blok: "LEMBERG / LWÓW / ЛЬВІВ: środowisko artystyczne – ciągłość i jej przerwanie"

Lwów jako przestrzeń

W dniach 29-31 maja 2014 r.  na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki i w Centrum Historii Miejskiej odbędzie się konferencja „Львів/Lwów/Lemberg jako miejskie przestrzenie: wyobrażenia, doświadczenia, praktyki”. To już dwunasta konferencja z cyklu „Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura” organizowana z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Przestrzeń, a szczególnie przestrzeń miejska, stała się chyba jednym z najczęściej używanych określeń w humanistyce ostatnich dziesięcioleci. Miało to wpływo nie tylko na pojawienie się nowych podejść metodologicznych, sformułowanie nowych pytań lub przeformułowywanie istniejących tez, stworzenie związków między różnymi dyscyplinami, ale i ogólnie na nową interpretację wagi i istoty przestrzeni dla współczesnego społeczeństwa. Celem tej konferencji jest zebranie badaczy, którzy w różny sposób pracują z aspektami przestrzennymi badając przeszłość Lwowa. W ramach tej konferencji chcemy sproblematyzować przestrzeń na przykładzie jednego miasta, pokazać jego wielowymiarowość i wieloaspektowość oraz krytycznie omówić przestrzeń jako element formowania i integrowania miasta w całość.

Temat przestrzeni odkrywa możliwość opracowania szeregu terminów powiązanych z przestrzennością: miejsce, sytuacyjność, centralność i peryferyjność, lokalność i globalizację, włączenie i wykluczenie. Skupimy się na trzech podstawowych zagadnieniach - rozumieniu przestrzeni poprzez wyobrażenie, praktyki i doświadczenie. Jest dla nas istotne, aby zobaczyć jak w różnych czasach i w różnych kontekstach przestrzeń i przestrzenność były zarówno częścią reprezentacji jak i częścią formowania przestrzeni miejskiej poprzez indywidualne i zbiorowe wyobrażenia/odczucia mieszkańców miasta, ich prywatne doświadczenie oswojenia i nastawienia do otaczającego świata.

Podczas konferencji planowane jest omówienie szeregu obszarów, które obejmują następujące zagadnienia, nie ograniczając się jedynie do nich:

 • Terytorialność i miasto: zabudowa, granice, całość i fragmenty
 • Przestrzeń jako obraz: projekcje miasta na mapach, panoramach, fotografiach i w tekstach
 • Lwów jako przestrzeń w przestrzeni: miasto i przedmieścia, miasto i wieś, miasto i państwo;
 • Przestrzeń i jej ograniczenia: granice, praktyki  włączenia w miejską społeczność i życie miejskie oraz wykluczenia z nich
 • Oznaczanie przestrzeni miejskiej: oznakowanie kultowych budyków i dróg do nich, pomniki, nazwy miejsc i budynków;
 • Miasto jako przestrzeń kulturalnej i intelektualnej produkcji i interakcji: ludzie, aktorzy i środowiska, przerwanie i ciągłość;
 • Miasto w świadomości jego mieszkańców: subiektywność i przeżywanie przestrzeni
 • Rozwój, zmiany i radykalne przekształcenia miasta: reformowanie, zrywanie, zachowanie ciągłości i adaptacje
 • Wojna i okres powojenny jako miejska przestrzeń i doświadczenie: Lwów w "krótkim" XX wieku
 • Medialność i wirtualność miasta: tłumaczenia, znaczenia i audytoria
 • Przestrzeń miasta historycznego w mieście współczesnym: dziedzictwo, pamięć, tożsamość

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

Konferencja zrzesza kilka instytucji naukowych i obejmuje różne - zarówno akademickie, jak i nieakademickie - przestrzenie Lwowa. Do takich zwykłych przestrzeni akademickich, jak uniwersyteckie sale konferencyjne, biblioteki i centrum badawcze, dodana została jeszcze przestrzeń władzy i przedsiębiorczości. Dwa bloki konferencyjne odbędą się w pomieszczeniach Ratusza oraz w biurze na Podzamczu. Ta konferencja wychodzi też poza ramy zwyczajnych działań akademickich uwzględniając głosy różnych środowisk. Oprócz naukowców badających przeszłość i współczesność Lwowa, udział w konferencji wezmą artyści i kuratorzy, którzy swoimi projektami artystycznymi przywrócą przeszłość współczesnej przestrzeni miasta. Będą też obecni projektanci, którzy swoją pracą nadają nowe znaczenia i włączają w życie miasta miejsca i przestrzenie historyczne. 

Staramy się wyjść poza granie zwykłych formatów wydarzeń akademickich i udzielić głosu różnym środowiskom: od naukowców badających Lwów, poprzez poetów, artystów, kuratorów, przywracających swoimi projektami artystycznymi  przeszłość współczesnej przestrzeni miasta, po profesjonalne środowiska, które zmieniają znaczenie starych miejsc i nadają im nowe sensy.

Konferencję uzupełnią działania artystyczne, które będą próbą nowej interpretacji przestrzeni miejskiej poprzez sztukę - odwołując się do emocji, skojarzeń, związków, atmosfery, znaczeń, dźwięków i obrazów. Artyści rozpatrywać będą przestrzeń jako środek, materiał, tło i jako akcent, eksperymentować z elementami przestrzeni, konstrukcjami i wpływami.

Działania artystyczne w ramach konferencji otwarte będą dla wszystkich i mocno związane z miejskim środowiskiem Lwowa. Czytanie literatury „Tekst -Poezja- Wyobrażenia -Przestrzeń. Lemberg /Lwów/Львів: środowisko artystyczne – ciągłość i jej zerwanie” odbędzie się pod gołym niebem, w przestrzeni publicznej zaaranżowanej jak typowe wnętrze sprzed prawie stu lat. Współcześni pisarze lwowscy, poeci i młodzi naukowcy napełnią przestrzeń skweru tekstami autorów, którzy pozostawili znaczący ślad w literaturze międzywojennego Lwowa oraz współczesną poezją.

Art-blok konferencji skłonił niezależnych malarzy, kuratorów i animatorów kultury do wspólnych rozważań nad aspektami miejskiej przestrzeni Lwowa: sensami, funkcjonalnością, wartością historyczną, wpływami, przeznaczeniem, oznakowaniem. Próba określenia, lokalizacji i rekonstrukcji przestrzeni miejskiej - umowne j i dosłownej - wykroczy poza badania naukowe, subiektywne mapy i historyczne wizualizacje pamięci miejskiej na nowe, alternatywne sposoby.

Języki robocze konferencji: ukraiński, polski, angielski

Prace podczas konferencji będą zorganizowane na zasadzie paneli i tematycznych okrągłych stołów. Materiały konferencyjne ukażą się drukiem w oddzielnym tomie z serii "Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura".

W przypadku pytań prosimy zwracać się do Mariana Mudrego (m_mudryi@yahoo.com) lub Iryny Macewko (i.matsevko@lvivcenter.org).

Współorganizatorzy konferencji:

Wydział Historii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki
Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Przy wsparciu: