Poprzedniе konferencji

Workshop międzynarodowe

17-22 września 2017 r. odbędzie się workshop międzynarodowy EHRI "Pogłębione badania nad Holokaustem dziś: źródła i podejścia". Organizatorzy: Instytut Wojny, Holokaustu i Ludobójstwa Narodowego Instytutu Dokumentacji Wojny (NIOD) (Amsterdam) we współpracy z Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej (Monachium), partnerem wydarzenia jest Centrum Historii Miejskiej (Lwów).

Miejsce wydarzenia: Centrum Historii Miejskiej

Workshop odbywa się w ramach projektu Europejskiej Infrastruktury Badań nad Holokaustem (EHRI), przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Źródła o Holokauście i Europa Wschodnia
Workshop proponuje przegląd istniejących podejść i tematów w badaniach nad Holokaustem, z akcentem na źródła i na Ukrainę oraz na inne państwa, gdzie byli prześladowani i mordowani Żydzi. Planowane jest omawianie kwestii sposobów połączenia lokalnej i transnarodowej historii; różnic między źródłami oprawców i źródłami żydowskimi; działanie retrospektywnego podejścia na źródła powojenne; sposoby udostępnienia i wykorzystania zapisów dochodzeń sądowych; a także ogólny stan badań nad Holokaustem. Uczestnicy również zostaną poinformowani o portalu EHRI i zaproszeni do współpracy z nim. Portal proponuje dostęp do informacji o materiałach archiwalnych związanych z Holokaustem, które są zawarte w prawie dwustu tysiącach instytucji archiwalnych Europy i poza jej granicami.

Unikalny kontekst
Miejsce zorganizowania seminarium stwarza niepowtarzalny kontekst. Lwów (Lviv, Lemberg) to miasto, gdzie na początku okupacji nazistowskiej latem 1941 roku miały miejsce okrutne pogromy. Tu było jedno z największych getto nazistowskiej Europy, obóz przymusowej pracy, odbywały się masowe rozstrzeliwania, wywózki i morderstwa w kamerach gazowych Bełżca i Sobiboru. We Lwowie również mieszkał metropolita Andrej Szeptycki, zwierzchnik cerkwi katolickiej, który otwarcie wystąpił przeciwko Holokaustu i ryzykował własne życie ukrywając … Jest to miasto, gdzie mieszkańcy podejmowali kardynalnie różne decyzje i byli tego świadkami, od okazywania pomocy Żydom dla przetrwania w czasie Holokaustu do współuczestnictwa w ich prześladowaniu i masowych mordach. W ostatnich latach we Lwowie powstały liczne inicjatywy i projekty o wielonarodowej przeszłości miasta.

Wymiany i ekskursje
Workshop EHRI składa się z sesji i odwiedzin lokalnych miejsc pamięci oraz archiwów.