Konferencje i seminaria

Głównym kierunkiem akademickiej działalności Centrum jest regularna organizacja konferencji i seminariów – przede wszystkim z dziedziny historii miejskiej.

Corocznie Centrum organizuje co najmniej jedną konferencję międzynarodową, zazwyczaj we współpracy z instytucją akademicką z zagranicy. Takie wydarzenia sprzyjają wymianie intelektualnej z innymi krajami, przez co stymulują rozwój zawodowy zarówno bezpośrednich uczestników, jak i miejscowych naukowców.

Pierwsza konferencja międzynarodowa odbyła się latem 2007 roku pod nazwą "Historia ma miejsce" (przy wsparciu finansowym Fundacji Zeit). W następnym roku Centrum zorganizowało konferencję na temat dziedzictwa Żydów europejskich oraz historii miast Europy Środkowo-Wschodniej. W 2009 roku we współpracy z Wirth Institute (Kanada) zorganizowana została konferencja "Seks w miastach".

Dzięki organizacji we Lwowie takich poważnych spotkań akademickich z udziałem znanych naukowców z różnych krajów Centrum stara się aktywizować komunikację akademicką na Ukrainie.

Sala konferencyjna Centrum, mogąca pomieścić do 70 osób, wyposażona jest we współczesny sprzęt do tłumaczeń symultanicznych, który daje możliwość odbywania konferencji w kilku językach jednocześnie.

Centrum organizuje również regularne spotkania akademickie w mniejszym formacie. Odbywają się one przeważnie w bibliotece i skierowane są przede wszystkim do miejscowej społeczności naukowej. Goście z Ukrainy i z zagranicy zapraszani są na seminaria Centrum, podczas których przedstawiają swoje projekty badawcze i biorą udział w dyskusjach ze słuchaczami seminariów.

Z pytaniami co do dotychczasowych i planowanych konferencji lub seminariów prosimy zwracać się do zastępca dyrektora Centrum, dr Iryny Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org  

Wznajm sali konferencyjnej

29 października 2008 roku Centrum otworzyło nową salę konferencyjną w prawym skrzydle budynku, mieszczącą do 70 osób. Sala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny i urządzenia niezbędne do profesjonalnego tłumaczenia. W przypadku pytań dotyczących sali konferencyjnej prosimy o kontakt pod adresem internetowym: premises@lvivcenter.org