Kronika i wydarzenia

Między radością a przetrwaniem
12 November 2015

12 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w Centrum Historii Miejskiej w ramach programu wystawowego odbędzie się wykład Oksany Dudko pt. "Jak ciężko było się wprowadzić": życie teatralne Lwowa w czasie I wojny światowej".

Pierwsza wojna światowa zmieniła radykalnie teatralne życie miasta. Na wykładzie Oksany Dudko będzie mowa o początkowym okresie wojny, kiedy Lwów znalazł się pod okupacją rosyjską. Badaczka opowie o tym, jak zmieniały się hierarchie teatralne w mieście, jak współpracowali artyści i zawodowi pracownicy różnych teatrów, jak aktorzy balansowali między przeżyciem a działalnością zawodową. Oprócz tego wykład poruszy temat działalności teatru popularnego w warunkach, kiedy sceny narodowe znikły z teatralnego krajobrazu miasta.

Oksana Dudko – historyk, doktor nauk historycznych (2011). Uczestniczka kilku międzynarodowych projektów badawczych, poświęconych historii I wojny światowej. W ich ramach prowadzi badania na temat kulturowej i społecznej historii Lwowa (1914-18). W Centrum kieruje projektem "Interaktywny Lwów".