Kronika i wydarzenia

Pokonując granice
8 November 2015

Miejsce i data:

30 października - 8 listopada 2015 r.
Berlin, Warszawa, Lwów

W naszym życiu granice pełnią nie tylko funkcję polityczno-administracyjną. Ideowe, kulturowe, religijne, społeczne i językowe różnice mogą tworzyć granice, które wzmacniają istniejące podziały i często osłabiają jakąkolwiek formę dialogu "ponad granicami". Ludzie tworzą granice i ludzie mogą je przekraczać. Wykluczenie społeczne poprzez stereotypy, choroby psychiczne i kalectwo fizyczne, dyskryminacja migrantów, uchodźców, mniejszości etnicznych i seksualnych, a także skrajny nacjonalizm, tworzą niewidzialne granice dzielące ludzi.

Już po raz drugi organizujemy seminarium "Pokonując granice", razem z i dla młodzieży z Niemiec, Polski i Ukrainy w celu łączenia ludzi ponad granicami, przełamania stereotypów i zmiany perspektyw w czasie transnarodowej podróży pociągiem z Berlina przez Warszawę do Lwowa.

Po dokładne informacje proszę zwracać się do organizacji "Klaster" i "Nowa Doba" lub odwiedzić stronę na Facebook: https://www.facebook.com/movingborderstrainride.

Projekt zrealizowano w ramach programu "Europejczycy za pokojem" przy wsparciu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ). Projekt dofinansowany jest również przez MSZ Niemiec.

Organizatorzy warsztatów: Citizens od Europe e.V. we współpracy z Polską Fundacją im. R. Schumana i organizacji społecznej "Klaster". Dzięki wsparciu Centrum Historii Miejskiej.