Kronika i wydarzenia

Seminarium filmowe
1 listopad 2012

1 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyło się seminarium filmowe pt.: "Sport jako zaprzeczenie wojny: powrót do normalności". W programie była projekcja filmu pt.: "Cud z Berna" (reż. Sönke Wortmann, Niemcy, 2003 r.). Seminarium filmowe odbyło się w ramach wystawy "Sport i Miasto: Człowiek, Społeczeństwo. Ideologia".

Film "Cud z Berna" ukazuje powojenne życie w Niemczech Zachodnich. Zachwyt piłką nożną pomaga synowi wrócić do życia ojca, który powrócił z niewoli w radzieckich obozach.

Piłkę nożną w filmie Wortmanna można postrzegać dwojako. Po pierwsze jest to oczywiście artystyczny symbol powrotu do normalnego życia, który autor wykorzystuje, aby jak najlepiej przedstawić temat filmu. Po drugie, właśnie ten symbol oddaje realia powojennych czasów – wówczas sport naprawdę postrzegany był jako możliwość tymczasowego zapomnienia o ciężkiej codzienności, poczucia się znowu normalnym człowiekiem. Nakładanie tych dwóch symbolicznych poziomów pozwoliło reżyserowi na bardzo udane połączenie kina i historii, realności i subiektywności. Powojenna Europa w wielu momentach jest obecnie postrzegana przez pryzmat licznych stereotypów, wśród których jednym z głównych jest rozróżnienie doświadczenia Wschodu i Zachodu. Tak czy inaczej, reżyser Sönke Wortmann przekonuje – piłka nożna może być czymś, co jest ponad, czy też obok podziałów, polityki, kataklizmów historycznych.

Wsparcie medialne: