Kronika i wydarzenia

Dyskusja publiczna
31 październik 2012
31 października 2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyła się dyskusja pt.: "Nowa interpretacja wielkich wydarzeń: zmiany globalne i lokalne wyzwania".

Do dyskusji zostali zaproszeni: Wasyl Kosiw, zastępca prezydenta miasta Lwowa do spraw humanitarnych, Mariusz Czepczyński, doradca prezydenta Gdańska, Holger Neuweger, kierownik biura Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ) na Ukrainie. Moderatorem była Sofija Dyak, dyrektor Centrum Historii Miejskiej.

Wielkie wydarzenie. Miasto. Możliwości. Ostatnie mistrzostwa Europy w piłce nożnej "EURO 2012", podczas których wśród ośmiu miast gospodarzy były i Lwów i Gdańsk, czas oddalający nas od tego wydarzenia, a także przykłady innych wielkich wydarzeń, pozwoliły nam na przeanalizowanie nowego doświadczenia, które zdobyły społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej, a także na zrozumienie znaczenia tego konkretnego wydarzenia dla miast-gospodarzy. W naszej rozmowie poświęciliśmy chwilę na rozważenie, czym we współczesnym świecie jest wielkie wydarzenie i w jaki sposób zmieniają się nasze wyobrażenia o jego formacie, potencjale i ryzykach. Z drugiej strony skupiliśmy się na lokalnym wymiarze wielkich wydarzeń i próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak formować i formułować zadania niosące ze sobą większe możliwości i dające przestrzeń dla wzrostu, a nie frustracji i rozczarowania?

W ramach tej rozmowy zapraszaliśmy do krytycznego myślenia o tym, czym jest wielkie wydarzenie: jakie są ryzyka i czy można te same cele osiągnąć w inny sposób. Spodziewamy się, że właśnie krytyczne podejście i umiejętność analizy zdobytego doświadczenia stwarzają podstawy dla rozwoju i transformacji wielkich wydarzeń, a wraz z nimi – społeczeństw i miejsc, gdzie się one odbywały, odbywają, lub są planowane w przyszłości.

Dyskusja była ostatnim punktem programu międzynarodowego seminarium "Wielkie wydarzenia w Europie Wschodniej", które odbywało się w Centrum Historii Miejskiej w dniach 29-31 października 2012 r.