Kronika i wydarzenia

"Pokoik z freskami Brunona Schulza"
15 wrzesień 2012

15 września 2012 r. o godz. 19:30
nastąpi bezpośrednia transmisja dyskusji
z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie
do Centrum E-WERK
we Fryburgu (Niemcy).
Dyskusja poświęcona będzie
otwarciu wystawy pt.:
"Pokoik z freskami Brunona Schulza – ostatnie dzieło geniusza"
Benjamina Geisslera
 w Centrum E-WERK, we Fryburgu
.

Bruno Schulz stworzył pokoik z freskami w 1942 r. podczas okupacji niemieckiej. W 2001 r. w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego pt.: "Odnaleźć obrazy" odszukał go Benjamin Geissler. Freski szybko zostały uszkodzone przez przedstawicieli Instytutu Yad Vashem, a dzieła zniszczenia dokonało Ministerstwo Kultury Ukrainy podczas przenoszenia pozostałości obrazów naściennych. Po latach systematycznej pracy Benjamin Geissler zrekonstruował ostatnie arcydzieło Mistrza w pełnowymiarowej instalacji multimedialnej z okazji Roku Brunona Schulza 2012.

Urodził się jako Austriak, żył jako Polak, umarł jako Żyd – Bruno Schulz pozostaje jednym z najwybitniejszych pisarzy i nowatorów języka polskiego w XX wieku. Jego dzieła zostały przełożone na 39 języków. Jednak karierę artysty rozpoczynał od projektów graficznych i malarstwa. Na nich też skończył w Drohobyczu.

Każde pokolenie na nowo i bardziej wnikliwie odkrywa Schulza, który nie tylko opisywał swój świat, ale też stwarzał swoją filozoficzną wizję świata. Groteska opisana językiem bajki, pierwsze opowieści, fantastyczne historie miłosne, mikrokosmos ojca i syna – wszystko to przechodziło transformację ale też wszystko to oparło się zniszczeniu. Prorok, którego twórczość była tak ściśle związana z Drohobyczem.

Dzieła Brunona Schulza narodziły się pod wpływem zmieniających się systemów władzy i industrializacji w tyglu wieloetnicznego i wielowyznaniowego regionu. Uważny i inteligentny obserwator od razu zauważy zmiany w systemie wartości. Tak samo filantropijnie przeżył on swoje życie. Dzieła Brunona Schulza opierają się uproszczeniom, których nie można traktować inaczej niż z odrazą. Są one przesiąknięte filozoficzną siłą indywidualności. Przekraczając granice , nie poddają się żadnej kontroli a w swojej okazałości i pięknie wchodzą do królestwa marzeń. Dzieła te zapraszają czytelnika/widza do bardziej starannegopodejścia do swojego wewnętrznego królestwa, nie zaprzeczając jednocześnie niebezpieczeństwom i społecznemu niszczeniu życiowej różnorodności. Są zwierciadłem odbijającym także ciemne strony rzeczywistości obecnego świata.

Uczestnicy z Ukrainy:

Moderator: Jurko Prochaśko, pisarz, tłumacz, Uniwersytet Lwowski, członek zespołu, który odkrył freski Brunona Schulza w Drohobyczu w 2001 r.

Jurij Andruchowycz, pisarz, poeta, eseista i tłumacz dzieł Brunona Schulza na język ukraiński.

Taras Wozniak, ukraiński kulturolog, politolog, główny redaktor i założyciel niezależnego kulturologicznego pisma "Ji".

Hans Christian Heinz, przedstawiciel Komitetu Pomocy Galicyjskim Niemcom we Lwowie.

Uczestnicy z Centrum E-WERK we Fryburgu (Niemcy):

Benjamin Geissler, reżyser filmowy, pisarz, artysta i producent, odkrywca fresków Brunona Schulza w Drohobyczu w 2001 r.

Dyskusja odbyła się w języku niemieckim, przekład synchroniczny zapewnił Roman Dubasevych z Uniwersytetu Harvarda (Katedra Filologii Wschodnio- i Zachodniosłowiańskich), członek zespołu biorącego udział w odkryciu fresków Brunona Schulza w Drohobyczu w 2001 r.

Centrum E-WERK we Fryburgu obecnie pracuje nad międzynarodowym tournee wystawy "Pokoik z freskami Brunona Schulza" po Ukrainie i Polsce. Więcej informacji dla zainteresowanych można znaleźć pod adresem: www.benjamingeissler.de

Przy wsparciu:

E_WERK, Fryburg
Forum Wydawców we Lwowie
VII Festiwalu Literatury
Hilfskomitee der Galiziendeutschen (Komitetu Pomocy Galicyjskim Niemcom) we Lwowie