Kronika i wydarzenia

"Dom moich marzeń"
21 kwiecień 2012

21 kwietnia 2012 roku w ramach artystyczno-edukacyjnego projektu "Dom moich marzeń" odbyło się zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat. Projekt jest częścią wystawy "Dom: Stulecie zmian".

Od maleńkości dziecko wkłada w pojęcie "dom" wiele znaczeń: rodzina i budynek w którym mieszkają, meble oraz przedmioty codziennego użytku, które je otaczają. Główne zadanie programu "Dom moich marzeń" to odkrycie już posiadanej wiedzy, zachęcenie dzieci do wyciągania analitycznych wniosków z otrzymanych materiałów, rozwój myślenia perspektywicznego, sprawdzenie się w roli budowniczego swojego "domu marzeń". Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na etyczne, estetyczne i kulturowo-artystyczne aspekty zawarte w pojęciu "dom". Ze względu na wiek audytorium, materiały teoretyczne są uproszczone - podawane w schematach, ciekawych rysunkach oraz poprzez zajęcia interaktywne.

W tym tygodniu zajęcia odbyło się na temat "Dom: moje miasto". Jak przytulny nie byłby pokój, czy budynek w którym mieszkamy, postrzeganie rodzimego domu rozszerza się znacząco dalej – na całą miejscowość: czy to wieś, czy miasteczko, miasto, metropolia. Niekiedy wędrując, opowiadamy rozmówcom o "swoim" mieście ("swojej" wsi), które też postrzegamy jako swoją siedzibę. Przecież w ramach tego miejsca odwiedzamy różne urzędy, zakłady, instytucje, uważając je za swoje. Dlatego stwierdzenie "moja wieś" lub "moje miasto", w którym zakodowana jest mała ojczyzna, jest także dla każdego z nas domem rodzinnym.

W skład trzygodzinnych zajęć wchodzą:

  • сzęść wykładowa i poznawcza, gdzie pojęcie "dom" będzie rozpatrywane w różnych kontekstach (w formie interaktywnych gier i prezentacji elektronicznej)
  • сzęść poznawczo-poglądowa: obejrzenie wystawy: "Dom: stulecie zmian", przegląd filmów animowanych o domu
  • сzęść artystyczna, w której dzieci będą mogły realizować swój potencjał twórczy, stworzyć własny "dom marzeń" przy pomocy środków artystycznych.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Studia Kultury i Sztuki "Spirohraf":
 
Andrij Sendeckyj  Oleh Boliuk

Następne zajęcia odbędą się:
  • dla dzieci w wieku 6-7 lat – 28 kwietnia 2012 roku
  • dla dzieci w wiek 8-10 lat – 5 maja 2012 roku
Zapisy pod nr tel.:067 7273668 і 097 2181575.

Udział w programie jest bezpłatny.

Zajęcia będą się odbywać w soboty od godz. 11:00 do 14:00
w pomieszczeniach Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pod adresem: Lwów, ul. Bohomolca 6

Projekt jest realizowany przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w ramach wystawy "Dom: stulecie zmian", dzięki wsparciu fundacji ERSTE Stiftung. Program "Dom moich marzeń" jest realizowany dzięki wsparciu fundacji Rinata Achmetowa "Rozwój Ukrainy".

                                         

Wsparcie informacyjne: